Vi gör duktiga
människor till
experter

Vi utbildar stjärnor inom bygg- och fastighet, energi, innemiljö och entreprenadjuridik.

Våra kompetensområden finns inom bygg- och fastighet, byggarbetsmiljö, energi, innemiljö, entreprenadjuridik och säkerhet på lager. Vi erbjuder utbildningar inom samtliga sakkunnigområden enligt PBL för dig som står inför en ny- eller omcertifiering.

Välj bland våra utbildningar​

Behöver företaget någon särskild kompetens eller har ni behov av att uppfylla vissa krav? Utforska vårt sortiment av kurser inom bygg, energi, innemiljö och entreprenadjuridik.

Kompetensutveckla hela företaget.

Våra kompetensområden finns inom bygg- och fastighet, byggarbetsmiljö, energi, innemiljö, entreprenadjuridik och säkerhet på lager. Vi erbjuder utbildningar inom samtliga sakkunnigområden enligt PBL för dig som står inför en ny- eller omcertifiering.

VÅRA PARTNERS

Våra föreläsare

Har du funderingar på utbildning till sakkunnig eller energiexpert och kanske att bli certifierad inom något expertisområde? Kontakta oss så guidar vi dig i vårt kursutbud och hur du går tillväga. 

Varför Approvus?

För oss och våra föreläsare är det självklart att ständigt hålla oss uppdaterade på det senaste inom bygglagstiftningen. Hos oss får du alltid färsk information. Vi vet att utbildning är bra för alla parter och inte minst för din personliga utveckling. Vi tycker om att göra duktiga människor till experter.

Experter delar med sig

Vi vill utveckla och utbilda vår bransch. Våra experter delar med sig av kunskap och insikter som du inte vill missa.

Säkrare byggprojekt: Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för projektering och byggarbetsmiljösamordning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning har som syfte att skapa en säkrare arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa och olycksfall under både bygg- och bruksskedet. Föreskrifterna gäller alla aktörer involverade i byggprojekt, inklusive byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U), projektörer och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).