Bli certifierad sakkunnig av tillgänglighet, TIL

Utbildning för dig som ska ta uppdrag som Sakkunnig av tillgänglighet

Experter inom tillgänglighetsfrågor blir alltmer efterfrågad i byggprocessen.
Din roll som sakkunnig i frågor om tillgänglighet spelar stor roll i att skapa inkluderande och
tillgängliga miljöer, och inte minst nu med ökade krav på tillgänglighet i lagstiftningen och mer
fokus på hållbarhet i samhällsplaneringen. Stå redo när uppdragsgivarna behöver din expertis
och förbered dig i tid med utbildning, tentamen och certifiering.