Anmälan och
allmänna villkor

Så här anmäler du dig till en utbildning

Information om våra utbildningar, datum och plats hittar du här på vår hemsida. Du kan anmäla dig genom att klicka på knappen ”Anmälan” på informationssidan för den utbildning du vill gå. Då kommer du antingen till ett anmälningsformulär som du fyller i och skickar till oss eller till en tom mailsida där du med egen formulering skriver ned vilken utbildning du vill anmäla dig till.

Bekräftelse på din anmälan

Vi skickar alltid bekräftelse på att vi mottagit och registererat din anmälan. Skulle du av någon anledning inte ha fått en bekräftelse, kontakta oss så löser vi det.

Inför utbildningen

Ett par veckor innan din utbildning börjar får du ett mail av oss med viktig information inför kursstarten. Där står det bland annat start- och sluttid, var utbildningen genomförs och om det är litteratur du själv ska införskaffa och ta med dig. Ska du skriva tentamen inför en certifiering står det också vilket certifieringsföretag vi noterat för dig. Vi beställer tentamen från det certifieringsföretag du uppgett, så det är viktigt att vi har rätt notering. Vi rekommenderar att du läser informationen noga och kontrollerar att de uppgifter vi har om dig stämmer.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Avbokning kan ske senast två veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än en vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Platsen kan i sin helhet överlåtas till annan person. Vänligen meddela oss detta.
Vi förbehåller oss rätten att, vid för få anmälda, ställa in en utbildning. Meddelande om inställd utbildning förmedlas muntligen eller skriftligen, minst 7 arbetsdagar innan utsatt kursstart.

Betalningsvillkor

15 dagar netto. Fakturering sker före utbildningens genomförande.
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12 %.
I allt övrigt utförs uppdraget i enlighet med ABK 09.

Utbildningar