Certifiering

Personcertifiering – så går det till

Här listar vi lite av det du behöver veta när du skall certifiera dig.

Tips till dig innan du anmäler dig till utbildning och tentamen

Vi rekommenderar att du har tagit reda på att du uppfyller samtliga krav för en certifiering innan du anmäler dig till en utbildning och tentamen. Kraven för de olika certifieringarna finns i Boverkets föreskrifter (BFS) som du hittar på Boverkets hemsida. Din ansökan om certifiering skickar du till det certifieringsföretag som du väljer att anlita, och gärna så snart som möjligt inför utbildnings- och tentamenstillfället.

Vad behöver vi få veta av dig när du anmäler dig till utbildning och tentamen?

När du anmäler dig till utbildning och ska skriva tentamen behöver vi få veta vilket certifieringsföretag du ska ansöka om certifiering hos samt vilken behörighetsnivå din ansökan gäller (oftast är det N – Normal behörighet och K – Kvalificerad behörighet det handlar om). Det är information vi behöver för att kunna beställa din tentamen till skrivningstillfället. Tentamen erbjuds du att skriva i anslutning till utbildningen. Tiden för tentamen ingår i priset för utbildningen, men särkild avgift utgår för tentamen enligt ditt certifieringsföretags prislista, liksom avgift för själva ansökan. Vill du hellre skriva tentamen vid ett senare tillfälle så går det bra. Kontakta oss för information om alternativa skrivningstillfällen.

Efter tentamen skickas resultatbrev till dig

När du skiver tentamen i Approvus regi ansvarar vi för att förmedla din tentamen till ditt certifieringsföretag för rättning. Efter skrivningstillfället tar det ca 2 veckor tills du får ett resultatbrev skickat till dig. Certifieringsföretaget ser till att resultatet från din tentamen kompletteras till din ansökan.

Om du måste tenta om?

Har du fått ett icke-godkänt resultat på din tentamen kan du göra omtentamen. Det finns ingen begränsning för hur många gånger man får tenta om. Ny avgift för tentamen utgår enligt certifieringsföretagets prislista. Du kan kontakta Approvus för bokning av skrivningstid. Vi kan erbjuda plats på något av våra ordinarie tentamenstillfällen som ligger i anslutning till en utbildning. Alternativt kan du boka tid för skrivning på vårt kontor i Borås. Ytterligare en möjlighet är att skriva hos ditt certifieringsföretag. Ta en direktkontakt med dem för tidsbokning.

Utbildningar