Certifiering

Personcertifiering – så går det till

Här listar vi lite av det du behöver veta när du skall certifiera dig.

Tips till dig innan du anmäler dig till utbildning och tentamen

Vi rekommenderar att du har tagit reda på att du uppfyller samtliga krav för en certifiering innan du anmäler dig till en utbildning och tentamen. Kraven för de olika certifieringarna finns i Boverkets föreskrifter (BFS) som du hittar på Boverkets hemsida. Din ansökan om certifiering skickar du till det certifieringsföretag som du väljer att anlita, och gärna så snart som möjligt inför utbildnings- och tentamenstillfället.

Vad behöver vi få veta av dig när du anmäler dig till utbildning och tentamen?

När du anmäler dig till utbildning och ska skriva tentamen behöver vi få veta vilket certifieringsföretag du ska ansöka om certifiering hos samt vilken behörighetsnivå din ansökan gäller (oftast är det N – Normal behörighet och K – Kvalificerad behörighet det handlar om). Det är information vi behöver för att kunna beställa din tentamen till skrivningstillfället. Tentamen erbjuds du att skriva i anslutning till utbildningen. Tiden för tentamen ingår i priset för utbildningen, men särkild avgift utgår för tentamen enligt ditt certifieringsföretags prislista, liksom avgift för själva ansökan. Vill du hellre skriva tentamen vid ett senare tillfälle så går det bra. Kontakta oss för information om alternativa skrivningstillfällen.

Efter tentamen skickas resultatbrev till dig

När du skiver tentamen i Approvus regi ansvarar vi för att förmedla din tentamen till ditt certifieringsföretag för rättning. Efter skrivningstillfället tar det ca 2 veckor tills du får ett resultatbrev skickat till dig. Certifieringsföretaget ser till att resultatet från din tentamen kompletteras till din ansökan.

Om du måste tenta om?

Har du fått ett icke-godkänt resultat på din tentamen kan du göra omtentamen. Det måste gå en viss tid mellan tillfällena för omtentamen. Vi rekommendera dig att du tar kontakt med ditt certifieringsföretag för att ta redan på vad som gäller om du står inför att göra en omtentamen. Ny avgift för tentamen utgår enligt certifieringsföretagets prislista. Du kan kontakta Approvus för bokning av skrivningstid. Vi kan erbjuda plats på något av våra ordinarie tentamenstillfällen som ligger i anslutning till en utbildning. Alternativt kan du boka tid för skrivning på vårt kontor i Borås. Ytterligare en möjlighet är att skriva hos ditt certifieringsföretag. Ta en direktkontakt med dem för tidsbokning.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).