Hållbarhet

Approvus hållbarhetsresa - tillsammans är det möjligt.

På Approvus är hållbarhet kärnan i vår affärsfilosofi. Vi strävar efter att främja hållbar utveckling genom kontinuerligt lärande och samhällsengagemang. Vår vision är att stärka individer och samhällen, minska vår miljöpåverkan och driva positiv förändring i samhället.

Våra Hållbarhetsmål

På Approvus tror vi på att företag har en central roll i att främja hållbar utveckling. Våra hållbarhetsmål är utformade för att skapa en positiv påverkan på miljön, samhället och ekonomin. Genom att fokusera på utbildning, klimatåtgärder, lokalt engagemang och etiska affärsmetoder, strävar vi efter att vara en förebild inom hållbarhet. Vår ambition är att inte bara uppfylla nuvarande behov utan även att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Vi vill se till att våra insatser bidrar till global hållbarhet och samtidigt skapar värde för våra kunder och samhället.

S3: Vi gör duktiga människor till experter

Vi vill främja och bidra till utveckling inom samhället på flera sätt och värnar om vikten av god utbildning. Att verka för kompetensutveckling i samhället ligger i vårt DNA och affärsidé. Vi vill se till att våra kunder har aktuell kompetens som bidrar till deras framgång och möter upp de krav som ställs på vår samtid.

A5: Våra medarbetare och partners i fokus!

Våra medarbetare och partners är vår viktigaste resurs och det är viktigt för oss att vara en arbetsgivare och partner som tar ansvar, lyfter de viktiga frågorna och som är attraktiv. Vi vill vara en plats där man kan utveckla sina bästa kvaliteter och må bra. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att sprida kunskap och erfarenheter. Det stärker varje individ och vi kan även i framtiden leverera på topp.

M2: Kunskap skapar nya cirkulära möjligheter inom byggsektorn

Att verka för klimatet är en självklarhet för oss och vill verka för att fler cirkulära lösningar kommer fram genom ökad kunskap. Vi vill bidra på det sättet vi kan med aktuella utbildningar inom området och hela tiden utmana oss att hitta nya vägar som verkar för klimatet samt hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val.

S1: Vi vill engagera oss i det lokala näringslivet

Vi vill engagera oss i det lokala samhället, både för vår egen skull men även för att vara en del i att utveckla samhällen och sammanhang där vi verkar. Vi vill stärka det lokala entreprenörskapet genom ökad kompetens och samarbeten. Genom vårt engagemang vill vi vara en god ambassadör.

Bli Involverad

Delta i våra hållbarhetsinsatser genom att medverka i våra utbildningar och bidra till våra initiativ. Tillsammans kan vi göra en större skillnad.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).