Brandskydd

Lagkrav på brandskyddsarbete

Ansvaret för brand- och riskhantering och hur dessa frågor ska beaktas redan i lov- och byggprocessen är ett viktigt arbetsmoment som ska prioriteras. Enligt PBL, plan- och bygglagen, är det byggherren som ansvarar för hela byggprojektet och för att alla samhällskrav uppfylls, varav brandskyddet är ett av kraven.

Anpassad utbildning om brandskydd i lov- och byggprocessen

– för bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och andra som har behov av kompetens i brandskyddsfrågor

I arbetet som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör läggs ett stort och viktigt ansvar på att brandskyddsfrågorna hanteras på ett lagenligt sätt vid nybyggnad, ändring och under byggtiden. För det krävs goda kunskaper om de författningar som finns gällande brandskydd. Det är kunskap vi förmedlar under en 1-dags utbildning och som riktar sig till dig som jobbar med bygglovsärenden i kommuner. Även du som är arkitekt, konstruktör, projektledare eller kontrollansvarig och som vill få allmän kunskap om regelverket kring brandskydd får stor behållning av utbildningen.

Läs mer om utbildningen Brandskydd i lov- och byggprocessen

Certifierad sakkunnig inom brandskydd

– för dig som ska utföra kontroll som sakkunning och som har goda kunskaper i regelverken om brand

I vissa fall, oftast vid mer komplicerade projekt, kan byggnadsnämnden kräva att en sakkunnig som är certifierad ska anlitas för att säkerställa samhällets högt ställda krav på brandskydd. Kraven för certifiering för behörighet N är en utbildningsnivå som motsvarar byggnadsingenjör/gymnasieingenjör och för behörighet K en utbildningsnivå som motsvarar brand- eller byggnadsingenjör vid högskola. Godkänt resultat på en tentamen är ytterligare ett krav för att kunna bli certifierad.

Läs mer om utbildningen Sakkunnig inom brandskydd

Anpassad utbildning efter era behov

Är ni många på ert företag som har liknande behov av utbildning? Vi sätter ihop företagsanpassade utbildningar som kan genomföras på plats hos er. Låter det lockande är det bara att ni hör av er till oss med en förfrågan och beskrivning av ert utbildningsbehov. Vi ser fram mot att kunna få hjälpa er med utbildning. Välkommmen att kontakta oss för offert.

Ring oss så berättar vi mer!

Har du funderingar på utbildning och kanske att bli certifierad inom något expertisområde? Kontakta oss så ledsagar vi dig i vårt kursutbud och hur du går tillväga. Är ni många på er arbetsplats som är i behov av samma utbildning? Vi lyssnar av vilket behov ni har och tar fram ett förslag på utbildning med genomförande på plats hos er. Efter accept förbereder vi överenskommet upplägg och bokar upp en föreläsare som kommer ut till er. Låter det intressant? Välkommen att höra av dig till oss!

Utbildningar