Sakkunnig av kulturvärden, KUL Utbildning inför ny- eller omcertifiering

Certifierad sakkunnig av kulturvärden – en kompetens i tiden för hållbar utveckling och bevarande av kulturarvet

Din expertis som Sakkunnig av kulturvärden är efterfrågad och spelar en central roll i
byggbranschen där fokus alltmer läggs på att bevara och integrera kulturhistoriska värden i
byggprojekt. Genom att vara certifierad visar du för din omvärld, exempelvis kommuner,
byggherrar och andra att du uppfyller kraven. 

När du väl är certifierad gäller ditt certifikat i fem år. Då måste du ansöka om omcertifiering
och bli godkänd på en tentamen för förnyelse. Vi hjälper dig på vägen med en
uppdateringsutbildning.