Brandskydd i lov-
och byggprocessen

Kunskap om gällande lagstiftning och vilka verktyg som finns tillgängliga för att beakta brandskyddsfrågor är viktiga delar i lov- och byggprocessen. Under vår utbildningsdag får du ökad kunskap om viktiga arbetsmoment och olika ansvarsroller som styr arbetet med projektering och bygglovsgranskning. 

Brandskydd i lov- och byggprocessen

Kursdatum

Kontakta oss för intresseanmälan eller offert.

Kurslängd

1 dag.

Pris

5 400 kr

Moms tillkommer.

Deltagare

Utbildningen är anpassad för dig som är bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör. Är du arkitekt, konstruktör, projektledare eller kontrollansvarig och vill få en allmän kunskap om regelverket kring brandskydd, så kan du också få behållning av utbildningen.

Utbildningens mål

Du får kunskap om de författningar som finns gällande brandskydd och du blir väl insatt i vilka krav som ställs på brandskyddet vid nybyggnad, ändring och under byggtiden. Du kommer få ökad kunskap om vilka kritiska lösningar och arbetsmoment som bör granskas i projekteringen och i bygglovsgranskningen samt vad som är viktigt att kontrollera och följa upp under byggtiden.

Utbildningens innehåll

 • Regelverk avseende brandskydd, till exempel PBL, PBF, BBR, BBRAD. LSO)
 • Syfteshandboken
 • Förenklad dimensionering versus analytisk dimensionering, förutsättningar som ska uppfyllas
 • Brandskyddsdokumentationen
 • Verksamhetsklass, byggnadsklass
 • Utrymning, till exempel tillgång, passagemått, utrymningsplats, installationer
 • Skydd mot uppkomst av brand
 • Ytskikt
 • Brandceller och sektionering
 • Brandspridning mellan byggnader
 • Sprinkler, brandlarm, nödbelysning, vägledande markeringar, räddningshiss med mera. När behövs dessa och hur utformas dem?
 • Brandskydd vid ändring
 • Brandskydd under byggtid
 • Certifierad sakkunnig inom brand – hur är det tänkt att de ska fungera?

Kursens föreläsare

Nils Olsson, Bengt Dahlgren AB
Brandkonsult sedan drygt 20 år. Nils är certifierad Sakkunnig inom brandskydd, SAK 3. Utöver att arbeta med brandskyddsprojektering och utförandekontroller i projekt skriver Nils handböcker om brandsäkerhet och håller utbildningar.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar