Energiexpert utbildning
Bli certifierad CEX med Approvus utbildningar

Utbildning till certifierad Energiexpert, energikartläggare eller funktionskontrollant

Är du verksam i branschen för energi och innemiljö och har planer på att bli certifierad som sakkunnig inom området som exempelvis energiexpert? Vi tillhandahåller flertalet utbildningar inom området energi som syftar till att förbereda dig oavsett om du står inför ny- eller omcertifiering. Tid för tentamen ingår och är förlagd i direkt anslutning till våra utbildningar. I kolumnen till vänster här nedan hittar du länkar till de olika utbildningarna i vårt utbud.

Utöver våra egna utbildningar har vi även mätkurser i samarbete med Nordtec

Som ett komplement till våra utbildningar till energiexpert så kan vi också, genom vårt nära samarbete med Nordtec, erbjuda kurser i mätteknik. Några av de föreläsare som anlitas på mätkurserna hos Nordtec träffar du också på Approvus utbildningar inom energi och innemiljö. Är du nyfiken på hur du kan få mer kunskap om att mäta rätt? Läs mer och klicka på länkarna under rubriken ”Mätkurser hos Nordtec”.

Approvus är utbildningsvägen till att bli energiexpert (CEX)

Utbildningen till certifierad energiexpert ger en djupgående förståelse för energisystem, byggnaders energiprestanda och lagar och regler kring energieffektivisering. Kursen omfattar ofta ämnen som EU-direktiv, lagstiftning och praktiska metoder för att minska energiförbrukningen i byggnader. Denna utbildning är idealisk för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen, som besiktningstekniker, VVS-ingenjörer eller energiingenjörer. Vill du veta mer om vad en energiexpert är, kan du läsa här.

Våra utbildningar för energiexperter är anpassade för att ge dig teoretisk kunskap och förbereda dig på bästa sätt inför tentamen som, efter godkänt resultat, är ett av kraven för att du ska kunna bli certifierad. Våra utbildningar tas fram i samråd med våra ämnesansvariga och våra anlitade föreläsare som är experter inom området.

Ring oss så berättar vi mer!

Har du funderingar på utbildning till sakkunnig eller energiexpert och kanske att bli certifierad inom något expertisområde? Kontakta oss så guidar vi dig i vårt kursutbud och hur du går tillväga.

Vanliga frågor och svar kring energiexpert och vår utbildning

Ibland händer det att man inte vet vilken ända man ska börja i. Kontakta oss så vägleder vi dig eller ditt företag.

Kraven ställs av certifieringsföretaget inför fastställande om du kan bli certifierad. Det finns inga specifika krav för att gå utbildningen då den är frivillig. Det underlättar och förbereder dig inför tentamen och din certifiering till energiexpert. 

Längden på utbildningen till Energiexpert varierar beroende på om det är grundutbildning eller en om uppdatering. Energiexpert grundutbildning är på 4,5 dagar och energiexpert uppdatering är 1,5 dag. 

Ja, det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom området för att behålla din certifiering och expertis som energiexpert. Du måste uppdatera din certifiering vart 5:e år för att den ska vara aktuell. Approvus AB erbjuder kontinuerligt utbildningar inför förnyelse av certifieringar och stöd för detta syfte.

Arbetsmarknaden är stark och förväntas växa. Efterfrågan på energiexperter ökar i takt med behovet av hållbara energilösningar.

Grundutbildningen behandlar bland annat: – Energi och miljö, – Regelverk kring energideklarationer – Innemiljö, termisk komfort, etc – Beräkningar Energiförluster, U-värden – Bedömning av yttemperatur – Normalisering – Genomgång Datorprogram för energiberäkningar – Ventilation, fläkt, pumpar – Belysning – Kyl- och värmepumpsteknik – Teknik för praktisk genomgång av energianalys – Besiktningsmetodik – Tryckluft – Komfortkyla – Driftoptimering – Mätteknik

Ja, tid för tentamen ingår ✔️

Kraven ställs av certifieringsföretaget inför fastställande om du kan bli certifierad. Det finns inga specifika krav för att gå utbildningen då den är frivillig. Det underlättar och förbereder dig inför tentamen och din certifiering till energiexpert. 

För att bli certifierad energiexpert måste du göra en ansökan till ett certifieringsföretag och avlägga en tentamen. Du måste uppfylla de uppsatta kraven som gäller för sakkunnig energiexpert, inklusive godkänt resultat på tentamen. Utöver det behöver du också kunna styrka din kompetens.

Introduktion till expertkunskap inom energi

I en tid där hållbara energilösningar är av största vikt, har rollen som energiexpert aldrig varit viktigare. Hos Approvus AB hittar du utbildningar som förbereder dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering som energiexpert. En certifierad energiexpert har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra energideklarationer och att ge råd om energieffektivisering. Det är en yrkesroll som blir allt viktigare i takt med att samhället ställer om till mer hållbara energikällor och effektivare energianvändning.

Varför välja en karriär som energiexpert?

En karriär som energiexpert lovar inte bara en stabil och lukrativ framtid utan även en möjlighet att göra ett betydande miljömässigt avtryck. Det växande fokuset på hållbara energilösningar säkerställer att detta fält kommer att fortsätta expandera, vilket erbjuder många karriärmöjligheter.

Vad som krävs för att bli energiexpert

För att bli certifierad måste du uppfylla kraven i Boverkets författningssamling (BFS 2016:15 CEX 5). Ett av kraven är godkänt resultat på tentamen och ett led i detta är att du går en utbildning som förbereder dig för provtillfället. Du måste ha allmän teknisk kunskap från genomförd relevant teknisk utbildning, du ska ha dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete inom bygg- eller fastighetsförvaltningsbranschen och du ska kunna styrka lämpligheten för uppgiften genom intyg. Dessutom ska du uppfylla krav på särskild kompetens, vilka är olika beroende på om du ska ha behörighet N eller K. Kontrollera med RISE Certifiering eller Kiwa om du uppfyller kraven. Ansökan om certifiering gör du till ditt valda certifieringsföretag.

Kontinuerlig fortbildning samt uppdatering efter fem år

Efter att ha blivit certifierad måste en energiexpert regelbundet uppdatera sina kunskaper för att behålla certifieringen. Denna kontinuerliga fortbildning säkerställer att energiexperter alltid är uppdaterade med de senaste teknikerna och regelverken. Efter 5 år måste du ansöka om förnyelse av din certifiering och även göra en tentamen för omcertifiering. Gå en uppdateringsutbildning hos Approvus för att förbereda dig för din omcertifiering.

Certifiering – din nyckel till att få utföra energideklarationer

Med din kompetens kan du bidra med att effektivisera energianvändningen i Sverige. Vår utbildning till energiexpert är en del av den formalia som leder fram till en certifiering, som är din nyckel till att få utföra energideklarationer. Approvus har samarbete med certifieringsföretag som ansvarar för både certifiering och tentamen för att bli energiexpert. 

Certifiering till energiexpert – så går det till

Du ansöker om certifiering hos ett certifieringsföretag, antingen Kiwa eller RISE Certifiering För att bli certifierad måste du uppfylla krav på utbildning, arbetslivserfarenhet, etc, vilket du alltid ska kolla upp hos certifieringsföretaget du väljer att anlita innan du går en utbildning. Separat avgift tillkommer för denna handläggning, vilket inkluderar avgift för tentamen och ansökan om certifiering. 

Anpassade utbildningar efter era behov

Är ni många på ert företag som har liknande behov av utbildning? Saknar ni något bland våra utbildningar? Vi sätter ihop företagsanpassade utbildningar som kan genomföras på plats hos er. Låter det lockande är det bara att ni hör av er till oss med en förfrågan och beskrivning av ert utbildningsbehov. Vi ser fram mot att kunna få hjälpa er med utbildning.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).