Sakkunnig tillgänglighet
uppdatering, TIL

Sakkunnig tillgänglighet, TIL, inför omcertifiering

Har du ett certifikat vars giltighetstid snart löper ut kan gå en förberedande utbildning inför omcertifiering. Vi går igenom det senaste som hänt inom ditt kompetensområde och uppdaterar dig på de viktigaste regelverken. Syftet med utbildningsdagen är att förbereda dig inför förnyelsetentamen. Tid för tentamen ingår som avslutning av kursdagen.

Sakkunnig tillgänglighet uppdatering

Kursdatum

20 september 2023 i Stockholm

19 oktober 2023 i Borås

Kurslängd

1 dag inklusive tid för tentamen.

Pris

5 900 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer.

Syfte

Utbildningen inför förnyelse för Sakkunnig av tillgänglighet ger dig kunskap om nyheter i våra byggregler samt goda förutsättningar att klara tentamen. Dagen avslutas med tentamensskrivning.

Kursinnehåll

  • Nyheter i PBL, PBF och BBR
  • Nyheter i övriga författningar som rör tillgänglighet
  • Pågående regelarbete
  • Tentamen för omcertifiering, 3 timmar

Kursens föreläsare

På vår uppdateringsutbildning anlitar vi två föreläsare och du träffar någon av dem på den kurs du är bokad på.

Mohsen Payandeh Mehr, Energi & Husbesiktningar i Stockholm AB
Arbetar som konsult och med utbildning/fortbildning inom byggbranschen sedan flera år tillbaka. Som byggnadsingenjör från KTH skapade Mohsen en stark grund som han därefter byggde på med arbete och utbildning inom flera kommuner, bla Stockholm Stad, Haninge och Sigtuna. Idag arbetar han främst som bygglov- och kontrollansvarig inom nya tunnelbanan, som tillgänglighetssakkunnig och energiexpert.

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar