Utbildningar för
kommuner

Vi utbildar Sveriges kommuner

Speciellt för byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare

Ni som jobbar med bygglovs-, anmälnings- och tillsynsärenden, prata ihop er om vad ni har för utbildningsbehov. Många gånger visar det sig att önskemålen är likartade och då tycker vi det är smart att samla alla vid ett och samma tillfälle. Vi har goda erfarenheter av anpassade utbildningar för kommuner. Välkommen att kontakta oss för en dialog om ert specifika utbildningsbehov.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar