Riskanalys och säkerhet på lager

Samla era anställda till en teoretisk genomgång och praktiska övningar ute på ert egna lager.

Kontinuerlig utbildning , tydlig kommunikation och lyhördhet med fokus på riskbedömning är väsentliga åtgärder för att minska risken för olyckor. Produktionsavbrott på grund av incidenter och olyckor påverkar dessutom företagets verksamhet och lönsamhet.

Offert
Pris

Hos er
Kursort

Effektiv riskhantering för truckar

Olyckor med truckar kan få ödesdigra konsekvenser för både personal och verksamhet. Se till att minimera riskerna och implementera strikta säkerhetsföreskrifter och utbildningsprogram för alla på lagret. Med rätt kunskap och hög grad av medvetenhet kring riskhantering kan ni avsevärt minska olycksfallen och skapa en säkrare arbetsmiljö för er personal. 

Riskanalys och säkerhet på lager

Utbildning på plats hos er

Vår föreläsare kommer till er för utbildning.
Teori kan varvas med praktiska genomgångar ute på ert lager.

Målgrupp

Lagerpersonal, truckförare och arbetsledare.

Pris

Vi räknar på ett pris åt er baserat på utbildningens längd, antal deltagare, kursdokumentation och ert geografiska läge med eventuella rese- och logikostnader för vår föreläsare.

Identifiera risker, säkerställ efterlevnad av lagkrav och undvik påföljder

Arbetsmiljöverket ställer krav på lagersäkerhet.

Har ni gjort en noggrann riskanalys i syfte att identifiera potentiella faror i form av olycksrisker, skador på lagerpersonal, skador på lagerinredningar och varor som förvaras på ert lager?

Säkerhet på ett lager är en kontinuerlig process som kräver engagemang från både arbetsgivare och personal. Genom att följa säkerhetsåtgärder och prioritera säkerhet kan man skapa en trygg arbetsmiljö och minska risken för olyckor.

Förslag på vad utbildningen kan innehålla

 • Arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter för lagerinredningar
 • Riskanalys steg för steg
  – identifiering
  – bedömning och prioritering av risker
  – åtgärder för riskminskning
  – implementering av åtgärder
  – övervakning och utvärdering).
 • Säkerhetsåtgärder för truckförare
 • Praktiska genomgångar på ert lager

Kursens föreläsare

Anders Rudell, Rudells Lagerinredningar AB
Anders är själv verksam som besiktningsman av lagerinredningar och har mycket god produktkännedom och lång erfarenhet inom branschen.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).