Entreprenadbesiktning

Grundutbildning inför certifiering

Kunskap i byggjuridik är din nyckel till lyckade besiktningsuppdrag. Som besiktningsman har du ett stort ansvar där såväl din tekniska som juridiska kompetens väger tungt. Du ska ha ett objektivt förhållningssätt och använda dig av parternas avtal som grund i utförandet av uppdraget. Utbildningen ger dig kunskaper om regelverk för entreprenadbesiktningar för att du ska få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag. Ska du bli certifierad besiktningsman så är utbildningen förberedande inför tentamensskrivningen. 

Entreprenadbesiktning

Kursdatum

27 – 28 maj 2024 i Borås

23 – 24 oktober 2024 i Stockholm

Kurslängd

2 dagar.

Pris

9 800 kr

Moms tillkommer.

Inför certifiering tillkommer avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan. 
Ansökan om certifiering gör du till ett certifieringsföretag.

Deltagare

Vi vänder oss till dig som har viss erfarenhet från byggprocessen, t ex som beställare, entreprenör, projektledare, kontrollansvarig eller besiktningsman. Utbildningen riktar sig till dig som ska ta uppdrag som besiktningsman oavsett om du ska bli certifierad eller inte. Ska du ansöka om certifiering är utbildningen förberedande för tentamen.

Tentamen

I samband med utbildningen erbjuder vi skrivningstillfälle med tentamen från Kiwa eller RISE.

Förkunskaper

Inga förkunskaper för att gå utbildningen. Däremot särskilda förkunskaper för att kunna bli certifierad besiktningsman.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig, som vill bli eller vill förkovra dig som besiktningsman, kunskaper om regelverk för entreprenadbesiktningar. Vi går igenom mallar för besiktningsutlåtanden med mera. Målet är också att du ska vara förberedd inför den tentamen som, vid godkänt resultat, krävs för att kunna bli certifierad

Kunskap i byggjuridik – nyckeln till lyckade besiktningsuppdrag

Som besiktningsman förväntas du uppträda på ett professionellt och självständigt sätt när du fastställer entreprenadens kontraktsenlighet. Det innebär bland annat att du måste lägga ”eget tyckande” åt sidan och endast använda dig av parternas avtal som grund i utförandet av uppdraget.

Approvus utbildning ger dig grunderna för hur avtal ingås, tillämpas och tolkas. Vi går igenom de standardavtal, leveransbestämmelser, entreprenadkontrakt med mera som tillämpas av branschen. Vidare behandlas konsumenttjänstlagen med avseende på småhusentreprenader. Vi förser dig med den byggjuridiska kunskap som en besiktningsman behöver ha med sig på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

Kursens innehåll

Dag 1

 • Juridik som påverkar besiktningsmannens arbete

 • Lagar som berör byggbranschen; Avtalslagen, Konsumentlagarna, Köplagen

 • Standardavtal inom byggbranschen; AB 04, ABT 06, ABS 18, ABK 09, ABM 07, m.fl.

 • Olika upphandlingsformer; Delad entreprenad, generalentreprenad, samordnad generalentreprenad

 • Besiktningens rättsverkan; Besiktningstyper, tider, garantibegreppet

 • ÄTA – Ändrings-, Tilläggs-, och Avgående arbete

 • Formella krav på en besiktning; Genomförande, bedömningsfrågor, besiktningsutlåtande

 • Skriftliga och tydliga avtal vid konsumententreprenader

Dag 2

 • Entreprenadbesiktningens planering och genomförande, från kallelse till utlåtande. Genomgång av mallar för besiktningsförfarandet.

 • Besiktningstyper, tider, garantibegreppet enligt AB och ABT

 • Genomförande, bedömningsfrågor, besiktningsutlåtande enligt AB och ABT

 • Formella krav på besiktning enligt AB och ABT

 • Besiktningens rättsverkan enligt AB och ABT

 • Besiktningsmannens roll och ansvar

 • Olika besiktningar enligt AB och ABT

 • Felbegreppet i entreprenader

 • Besiktningsutlåtandet enligt AB och ABT

 • Besiktning av småhusentreprenader

 • Genomgång av besiktningsmannahandboken

Kursens föreläsare

Dennis Andersson, Accent VVS-konsult Byggjuridik AB
VVS-ingenjör och byggjurist. Arbetar med utbildning inom teknik och juridik. Dennis har erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig, utförande av besiktningar, projektering och utredningar. Dennis har även erfarenhet som entreprenadjurist och arbete med entreprenad- och konsulttvister i Sverige och Danmark. Han gör också sakkunniguppdrag inom tekniska tvister åt försäkringsbolag och jurister/advokater.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar