Grundläggande
Entreprenadjuridik

Genomgång av lagar och standardavtal som reglerar kommersiella och privata byggentreprenader, konsultavtal samt lagen om offentlig upphandling.

AB 04 – ABT 06 – ABK 09 – ABS 09 – LOU. Lär dig spelreglerna och undvik misstagen som kan stå dig dyrt!

Grundläggande Entreprenadjuridik

Kursdatum

13 mars 2024 i Stockholm
27 maj 2024 i Borås

Kurslängd

1 dag.

Pris

5 400 kr

Moms tillkommer.

Deltagare

Beställare, byggherrar, bygg- och projektledare, konsulter och arkitekter inom bygg- och fastighetssektorn samt anläggnings- och installationssektorn. Kursen vänder sig också till dig som vill få grundläggande kunskap om offentlig upphandling.

Tjäna tid och pengar på juridisk kompetens

Utbildningen lägger grunden för dig att undvika dåliga avtal och tvister. Att göra rätt från början och ingå avtal med en trygg förvissning om att du vet spelreglerna – det besparar dig och företaget både tid och pengar. Genom vår utbildning kommer du upptäcka att juridik går att förstå. På utbildningen går vi igenom terminologin i svensk avtalsrätt och du får en genomgång av avtalslagen, köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Skillnaderna mellan olika entreprenadformer behandlas och du får också lära dig mer om standardavtalen och konsultavtal samt om regelverket för offentlig upphandling.

Kunskap i juridik, en trygghet och grunden för lyckade affärer

Trygga avtal lägger grunden för lyckade affärer. Bristande kunskap i avtalsrätt kan kosta företaget onödiga pengar, så tveka inte att investera i juridisk kompetens.

Kursinnehåll

  • Introduktion till avtalsrätten i Sverige och grundläggande principer
  • Avtalslagen, köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen
  • Jordabalken som bland annat innehåller regler om försäljning av fast egendom, grannelagsrätt och hyreslagen
  • Miljöbalken som bland annat innehåller regler om ansvar för förorenad mark
  • Skadeståndslagen om ansvar för vållade skador
  • Genomgång av standardavtalen AB 04 och ABT 06 samt underentreprenörsavtalen och materialleveransavtalen
  • Genomgång av konsultavtalet ABK 09
  • Genomgång av ABS 09 för småhusentreprenader
  • Grundläggande principer för offentlig upphandling, LOU
  • Avslutande frågestund

Kursens föreläsare

Dennis Andersson, Accent VVS-konsult Byggjuridik AB
VVS-ingenjör och byggjurist. Arbetar med utbildning inom teknik och juridik. Dennis har erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig, utförande av besiktningar, projektering och utredningar. Dennis har även erfarenhet som entreprenadjurist och arbete med entreprenad- och konsulttvister i Sverige och Danmark. Han gör också sakkunniguppdrag inom tekniska tvister åt försäkringsbolag och jurister/advokater.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar