Entreprenadjuridik
och besiktning

Kunskap i byggjuridik ger trygghet och grunden till lyckade uppdrag

Att satsa på juridisk kompetens är många gånger en lyckad investering. Bristande kunskap i till exempel avtalsrätt kan kosta företaget onödiga pengar. Så se till att du och dina kollegor har koll på spelreglerna, gör rätt från början och undvik därmed fallgroparna som skulle kunna stå er dyrt.

Utbildningen Grundläggande entreprenadjuridik ger dig en god uppfattning om lagar och standardavtal som reglerar entreprenader och konsultuppdrag. Du får även kunskap om hur lagen om offentlig upphandling ska tillämpas.

Våra utbildningar Entreprenadavtal enligt AB 04 och ABT 06 och ABK 09 med avtalsrätt, köprätt och standardavtal på vardera en dag ger dig djupare kunskap i konsten att teckna avtal som beställare, konsult eller entreprenör.

Ska du ta uppdrag som besiktningsman för entreprenadbesiktningar?

Som besiktningsman har du ett stort ansvar där du behöver plocka fram både din tekniska och jurdidiska kompetens. Du förväntas uppträda på ett professionellt och självständigt sätt när du fastställer entreprenadens kontraktsenlighet. Med en utbildning i Entreprenadbesiktning får du grunderna för hur avtal ingås, tillämpas och tolkas. Vi går igenom mallar för besiktningsutlåtanden med mera. Utbildningen är förberedande för dig som avser att bli certifierad besiktningsman. Tid för tentamen ingår. 

Utbildningar inom entreprenadjuridik och besiktning

Som besiktningsman har du ett stort ansvar där såväl din tekniska som juridiska kompetens väger tungt. Du ska ha ett objektivt förhållningssätt och använda dig av parternas avtal som grund i utförandet av uppdraget.

AB 04 – ABT 06 – ABK 09 – ABS 09 – LOU. Lär dig spelreglerna och undvik misstagen som kan stå dig dyrt!

Kunskap om hur man upprättar korrekta konsultavtal sparar tid och pengar för alla parter.

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till, särskilt för att undvika tvister och onödiga kostnader. Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får kunskap om upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer.

Anpassade utbildningar efter era behov

Är ni många på ert företag som har liknande behov av utbildning? Vi sätter ihop företagsanpassade utbildningar som kan genomföras på plats hos er. Låter det lockande är det bara att ni hör av er till oss med en förfrågan och beskrivning av ert utbildningsbehov. Vi ser fram mot att kunna få hjälpa er med utbildning. Välkommmen att kontakta oss för offert.

Ring oss så berättar vi mer!

Har du funderingar på utbildning och kanske att bli certifierad inom något expertisområde? Kontakta oss så ledsagar vi dig i vårt kursutbud och hur du går tillväga. Är ni många på er arbetsplats som är i behov av samma utbildning? Vi lyssnar av vilket behov ni har och tar fram ett förslag på utbildning med genomförande på plats hos er. Efter accept förbereder vi överenskommet upplägg och bokar upp en föreläsare som kommer ut till er. Låter det intressant? Välkommen att höra av dig till oss!

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).