Entreprenadjuridik
och besiktning

Kunskap i byggjuridik ger trygghet och grunden till lyckade uppdrag

Att satsa på juridisk kompetens är många gånger en lyckad investering. Bristande kunskap i till exempel avtalsrätt kan kosta företaget onödiga pengar. Så se till att du och dina kollegor har koll på spelreglerna, gör rätt från början och undvik därmed fallgroparna som skulle kunna stå er dyrt.

Utbildningen Grundläggande entreprenadjuridik ger dig en god uppfattning om lagar och standardavtal som reglerar entreprenader och konsultuppdrag. Du får även kunskap om hur lagen om offentlig upphandling ska tillämpas.

Våra utbildningar Entreprenadavtal enligt AB 04 och ABT 06 och ABK 09 med avtalsrätt, köprätt och standardavtal på vardera en dag ger dig djupare kunskap i konsten att teckna avtal som beställare, konsult eller entreprenör.

Ska du ta uppdrag som besiktningsman för entreprenadbesiktningar?

Som besiktningsman har du ett stort ansvar där du behöver plocka fram både din tekniska och jurdidiska kompetens. Du förväntas uppträda på ett professionellt och självständigt sätt när du fastställer entreprenadens kontraktsenlighet. Med en utbildning i Entreprenadbesiktning får du grunderna för hur avtal ingås, tillämpas och tolkas. Vi går igenom mallar för besiktningsutlåtanden med mera. Utbildningen är förberedande för dig som avser att bli certifierad besiktningsman. Tid för tentamen ingår. 

Anpassad utbildning efter era behov

Är ni många på ert företag som har liknande behov av utbildning? Vi sätter ihop företagsanpassade utbildningar som kan genomföras på plats hos er. Låter det lockande är det bara att ni hör av er till oss med en förfrågan och beskrivning av ert utbildningsbehov. Vi ser fram mot att kunna få hjälpa er med utbildning. Välkommmen att kontakta oss för offert.

Ring oss så berättar vi mer!

Har du funderingar på utbildning och kanske att bli certifierad inom något expertisområde? Kontakta oss så ledsagar vi dig i vårt kursutbud och hur du går tillväga. Är ni många på er arbetsplats som är i behov av samma utbildning? Vi lyssnar av vilket behov ni har och tar fram ett förslag på utbildning med genomförande på plats hos er. Efter accept förbereder vi överenskommet upplägg och bokar upp en föreläsare som kommer ut till er. Låter det intressant? Välkommen att höra av dig till oss!

Utbildningar