Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning, TIL

Din kompetens efterfrågas med ökade krav på tillgänglighet i lagstiftningen.

Rollen som sakkunnig inom tillgänglighet innebär att, i samband med bygglov och enligt kontrollplanen, kontrollera och verifiera att bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet är uppfyllda. Stå redo när din expertis efterfrågas och förbered dig i god tid med utbildning, tentamen och certifiering.

11 900 kr
Moms tillkommer

Borås
Stockholm
Stockholm
Kursort

10 - 12 september
16 - 18 september
12 - 14 november
Datum

Sakkunnig tillgänglighet, TIL, inför nycertifiering

Rollen som sakkunnig av tillgänglighet är att, i samband med bygglov och enligt kontrollplanen, kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda. Vår grundutbildning för att bli tillgänglighetskonsult hjälper dig genom de olika ämnesområdena och förbereder dig för den skriftliga tentamen som du behöver avlägga för att verifiera din kompetens. Tid för tentamen ingår som avslutning av utbildningen under dag 3.

Ska du förnya ditt certifikat efter en 5-årsperiod? Anmäl dig till vår uppdateringsutbildning på 1 dag. Tid för tentamen ingår. Läs mer om TIL uppdatering.

Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning

Kursdatum

10 – 11 september 2024 i Borås
Tentamen 12 september 2024

16 – 17 september 2024 i Stockholm
Tentamen 18 september 2024

12 – 13 november 2024 i Stockholm
Tentamen 14 november 2024

Kurslängd

Utbildning 2 dagar.
Tentamen 1 dag.

Pris

Pris
2 dagar exklusive tid för tentamen: 10 900 kr
3 dagar inklusive tid för tentamen: 11 900 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning (omfattande rättning och förmedling av resultat) av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt certifieringsföretagets prislista.

Personcertifiering som ger dig konkurrensfördel

I de nya reglerna anges vilka kompetenskrav som ska ställas på en certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. Reglerna underlättar för flertalet parter, som t ex byggnadsnämnderna och byggherrar, att bedöma och finna personer med rätt kompetens. En personcertifiering som sakkunnig kontrollant underlättar för dig att visa att du har erforderlig erfarenhet och kunskap för att utföra kontrolluppdrag inom tillgänglighet. Att lyfta fram din kompetens genom en personcertifiering blir en tydlig konkurrensförd

Utbilda dig till tillgänglighetskonsult hos Approvus

Som sakkunnig måste du kunna uppvisa kunskap och ha kännedom om bl a bygglagstiftningens olika regelverk, diskrimineringslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, etc. Du måste också känna till vad som innefattas i begreppet nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vad i byggnader som utgör hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, etc. Approvus utbildning hjälper dig genom de olika ämnesområdena och förbereder dig för den skriftliga tentamen som du behöver avlägga för att verifiera din kompetens.

Krav för certifiering

Certifieringen grundar sig i Boverkets föreskrift BFS 2011:18 TIL 2. Ansökan om certifiering gör du hos ett certifieringsföretag som är ackrediterat för ändamålet. Förutom kraven i föreskriften behöver du godkänt resultat på tentamen för att gå vidare till certifiering.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom byggsektorn som t ex arkitekt eller konsult och som ska ha eller redan har rollen som sakkunnig kontrollant tillgänglighet. Avser du att ansöka om personcertifiering är utbildningen förberedande för den tentamensskrivning som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för att kunna bli certifierad.

Kursens föreläsare

Arash Mehrnia, Projektsam AB
Arbetar som tillgänglighetssakkunnig i stor variation av projekt. Erbjuder även konsulttjänster inom projekt- och projekteringsledning samt KA med fokus främst på bostäder.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).