Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning, TIL

Sakkunnig tillgänglighet, TIL, inför nycertifiering

Rollen som sakkunnig av tillgänglighet är att, i samband med bygglov och enligt kontrollplanen, kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda. Vår grundutbildning hjälper dig genom de olika ämnesområdena och förbereder dig för den skriftliga tentamen som du behöver avlägga för att verifiera din kompetens. Tid för tentamen ingår som avslutning av utbildningen under dag 3.

Ska du förnya ditt certifikat efter en 5-årsperiod? Anmäl dig till vår uppdateringsutbildning på 1 dag. Tid för tentamen ingår. Läs mer om TIL uppdatering.

Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning

Kursdatum

23 – 24 april 2024 i Borås
Tentamen 25 april 2024

21 – 22 maj 2024 i Stockholm – nyinsatt!
Tentamen 23 maj 2024

Kurslängd

Utbildning 2 dagar.
Tentamen 1 dag.

Pris

Pris
2 dagar exklusive tid för tentamen: 10 900 kr
3 dagar inklusive tid för tentamen: 11 900 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning (omfattande rättning och förmedling av resultat) av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt certifieringsföretagets prislista.

Personcertifiering som ger dig konkurrensfördel

I de nya reglerna anges vilka kompetenskrav som ska ställas på en certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. Reglerna underlättar för flertalet parter, som t ex byggnadsnämnderna och byggherrar, att bedöma och finna personer med rätt kompetens. En personcertifiering som sakkunnig kontrollant underlättar för dig att visa att du har erforderlig erfarenhet och kunskap för att utföra kontrolluppdrag inom tillgänglighet. Att lyfta fram din kompetens genom en personcertifiering blir en tydlig konkurrensförd

Approvus utbildar

Som sakkunnig måste du kunna uppvisa kunskap och ha kännedom om bl a bygglagstiftningens olika regelverk, diskrimineringslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, etc. Du måste också känna till vad som innefattas i begreppet nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vad i byggnader som utgör hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, etc. Utbildningen omfattar också ett antal övningsuppgifter.
Approvus utbildning hjälper dig genom de olika ämnesområdena och förbereder dig för den skriftliga tentamen som du behöver avlägga för att verifiera din kompetens.

Krav för certifiering

Certifieringen grundar sig i Boverkets föreskrift BFS 2011:18 TIL 2. Ansökan om certifiering gör du hos ett certifieringsföretag som är ackrediterat för ändamålet. Förutom kraven i föreskriften behöver du godkänt resultat på tentamen för att gå vidare till certifiering.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom byggsektorn som t ex arkitekt eller konsult och som ska ha eller redan har rollen som sakkunnig kontrollant tillgänglighet. Avser du att ansöka om personcertifiering är utbildningen förberedande för den tentamensskrivning som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för att kunna bli certifierad.

Kursens föreläsare

Roger Anneling, Approvus AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar