Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning, TIL

Sakkunnig tillgänglighet, TIL, inför nycertifiering

Rollen som sakkunnig av tillgänglighet är att, i samband med bygglov och enligt kontrollplanen, kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda. Vår grundutbildning hjälper dig genom de olika ämnesområdena och förbereder dig för den skriftliga tentamen som du behöver avlägga för att verifiera din kompetens. Tid för tentamen ingår som avslutning av utbildningen under dag 3.

Ska du förnya ditt certifikat efter en 5-årsperiod? Anmäl dig till vår uppdateringsutbildning på 1 dag. Tid för tentamen ingår. Läs mer om TIL uppdatering.

Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning

Kursdatum

7 – 8 november 2023 i Borås
Tentamen 9 november 2023

Kurslängd

Utbildning 2 dagar.
Tentamen 1 dag.

Pris

2 dagar exklusive tid för tentamen: 10 500 kr
3 dagar inklusive tid för tentamen: 11 500 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning (omfattande rättning och förmedling av resultat) av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt certifieringsföretagets prislista.

Personcertifiering som ger dig konkurrensfördel

I de nya reglerna anges vilka kompetenskrav som ska ställas på en certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. Reglerna underlättar för flertalet parter, som t ex byggnadsnämnderna och byggherrar, att bedöma och finna personer med rätt kompetens. En personcertifiering som sakkunnig kontrollant underlättar för dig att visa att du har erforderlig erfarenhet och kunskap för att utföra kontrolluppdrag inom tillgänglighet. Att lyfta fram din kompetens genom en personcertifiering blir en tydlig konkurrensförd

Approvus utbildar

Som sakkunnig måste du kunna uppvisa kunskap och ha kännedom om bl a bygglagstiftningens olika regelverk, diskrimineringslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, etc. Du måste också känna till vad som innefattas i begreppet nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vad i byggnader som utgör hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, etc. Utbildningen omfattar också ett antal övningsuppgifter.
Approvus utbildning hjälper dig genom de olika ämnesområdena och förbereder dig för den skriftliga tentamen som du behöver avlägga för att verifiera din kompetens.

Krav för certifiering

Certifieringen grundar sig i Boverkets föreskrift BFS 2011:18 TIL 2. Ansökan om certifiering gör du hos ett certifieringsföretag som är ackrediterat för ändamålet. Förutom kraven i föreskriften behöver du godkänt resultat på tentamen för att gå vidare till certifiering.

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom byggsektorn som t ex arkitekt eller konsult och som ska ha eller redan har rollen som sakkunnig kontrollant tillgänglighet. Avser du att ansöka om personcertifiering är utbildningen förberedande för den tentamensskrivning som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för att kunna bli certifierad.

Kursens föreläsare

På vår grundutbildning anlitar vi två föreläsare och du träffar någon av dem på den kurs du är bokad på.

Mohsen Payandeh Mehr, Energi & Husbesiktningar i Stockholm AB
Arbeter som konsult och med utbildning/fortbildning inom byggbranschen sedan flera år tillbaka. Som byggnadsingenjör från KTH skapade Mohsen en stark grund som han därefter byggde på med arbete och utbildning inom flera kommuner, bland annat Stockholm stad, Haninge och Sigtuna. Idag arbetar han främst som bygglov- och kontrollansvarig inom nya tunnelbanan, som tillgänglighetssakkunnig och energiexpert. 

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar