Energikartläggare - EKL
grundutbildning

Utbildning i informationsinsamling, analys och åtgärdsredovisning
Ska du bli certifierad energikartläggare? Förberedande utbildning inför tentamen. Välkommen med din anmälan.

Energikartläggare - EKL grundutbildning

Kursdatum

9 – 12 april 2024 i Borås

Kurslängd

Totalt 3,5 dagar inklusive tid för tentamen.

Utbildning: 2,5 dagar
Tentamen del 1 (2 tim): dag 3 eftermiddag
Tentamen del 2 (4 tim): dag 4 förmiddag

Pris

14 800 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista..

Kunskapskrav

Deltagare

Utbildningen riktar sig främst till dig som har erfarenhet av arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning och som avser att certifiera dig inom området. Även du som arbetar i ett större företag som har ett certifierat ledningssystem, och som ska ansvara för ert företags egna energikartläggning, kan ha stor behållning av utbildningen.

Syfte

Utbildningen ger dig kunskap om hur genomförande och rapportering av energikartläggning ska ske. Utbildningen är också förberedande för den tentamen som, vid godkänt resultat, kommer vara ett av kraven för en personcertifiering.

Innehåll

  • Lagar, regler och föreskrifter
  • Leda arbetet med energikartläggning
  • Analysera och sammanställa information om energianvändning
  • Identifiering av kostnadseffektiva åtgärder
  • Mätning, uppföljning och nyckeltal för uppföljning av energianvändning
  • Energianvändning och energieffektivisering i byggnader, verksamheter och transporter
  • Energimarknadens uppbyggnad och dess påverkan på företags energianvändning
  • Olika åtgärdsalternativs innebörd på företags energiprestanda
  • Finansieringslösningar

Kursens föreläsare

Dan Bäck, Energija Konsulterande Ingenjörsbyrå AB
Dan är certifierad energikartläggare, energiexpert och kontrollansvarig och har mer än 20 års erfarenhet av energianalys, etc. 

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar