Utbildning Byggprojektledare - Gå Approvus anpassade kurs

Lär dig att effektivt planera, organisera, driva och följa upp byggprojekt.

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare. Genom de verktyg du får, i kombination med den personliga utveckling utbildningen ger samt din yrkeserfarenhet, kommer du att kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

21 000 kr
Moms tillkommer

Borås
Kursort

8 - 9 oktober
15 - 16 oktober

Utbildning byggprojektledare - Få verktygen som krävs
på 4 dagar

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare. Genom de verktyg du får, i kombination med den personliga utveckling utbildningen ger samt din yrkeserfarenhet, kommer du att kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Byggprojektledare har en central roll. Det krävs en mångsidig kompetens som spänner över både hanteringen av byggprojektets alla moment till att skapa förtroende i projektorganisationen. Är du väl förberedd blir du kapabel och trygg i hanteringen av byggprojektets alla moment och du kan med framgång navigera genom komplexa projekt och skapa resultat.

Byggprojektledare

Kursdatum

8 – 9 oktober samt 15 – 16 oktober i Borås

Kurslängd

De fyra kursdagarna är uppdelade i två moduler och genomförs under en tvåveckorsperiod med två sammanhängande dagar per vecka.

Pris

Utbildning 4 dagar (2 + 2 dagar):
21 000 kr

Moms tillkommer.

Vilka kompetenser gör dig till en bra byggprojektledare?

Att effektivt kunna planera, organisera, driva och följa upp byggprojekt är några viktiga drivkrafter som du förväntas ha som byggprojektledare. Du behöver också vara duktig på att kommunicera, leda, skapa goda affärsmässiga relationer och att hantera problem. Dessutom är det viktigt med självreflektion och att regelbundet utvärdera din egen prestation, både i fram- och motgångar. Allt tillsammans stärker dig i din roll, ger dig ett självförtroende och en trygghet genom projektets olika faser.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som ska ta nästa steg i karriärstegen och gå in i rollen som projektledare. Även du som redan är verksam som projektledare och vill stärka din kompetens och få en ökad trygghet i ditt uppdrag kan gå vår utbildning. Vi ser att du har en bakgrund i byggbranschen och du bör ha praktisk erfarenhet av att ha arbetat i byggprojekt och en förståelse för byggprocessen.

Kursbeskrivning och innehåll

Dag 1

Projektplanering

 • Byggprocessen & aktörer
 • Projektadministration
 • Kvalitet, miljö & byggarbetsmiljö

Dag 2

Projektstyrning

 • Förstudie – utredning
 • Projekteringsskede
 • Plan- och bygglovsprocessen
 • Produktionsskedet

BSV arkitekter & ingenjörer AB

Mikael Rigert

Engagerad Byggnadsingenjör med 20 års erfarenhet av projektering, projekteringsledning, upphandling, byggledning, kontroll, KA, BAS-P och besiktning. 

Dag 3

Ledarskap

 • Ledarskapsmodell
 • Gruppfaser och grupputveckling
 • Att leda inom projekt
 • Ledarskapsscenarier
 • Konkreta tips och verktyg

LUGA CONSULTING AB

marie olsson

Tillväxtrådgivare, Team- och ledarutvecklare som brinner för entreprenörskap och ledarskap. Marie har erfarenhet från många olika typer av verksamheter och branscher och är van att coacha och utbilda såväl ledare, ledningsgrupper och medarbetare i organisationen.

Dag 4

Kommunikation och affärsmannaskap

 • Kommunikation inom projektledarrollen
 • Kommunikation i effektiva team
 • Samtalsverktyg
 • Kroppsspråk och icke verbal kommunikation
 • Affärsmannaskap i projekt
 • Resultat och lönsamhet i projekt

fritz utbildning AB

EVA FRITZ

Eva har ca 20 års erfarenhet av utbildning i näringslivet med ett engagemang att få människor att utvecklas i arbetslivet. Fokus ligger på ämnesområdena kommunikation, grupputveckling, affärsmannaskap, ledarskap och medarbetarskap.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).