Byggprojektledare

Bli trygg i din roll som byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare. Anmäl dig till kursen! 

Genom de verktyg du får, i kombination med den personliga utveckling utbildningen ger samt din yrkeserfarenhet, kommer du att kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Byggprojektledare har en central roll. Det krävs en mångsidig kompetens som spänner över både hanteringen av byggprojektets alla moment till att skapa förtroende i projektorganisationen. Är du väl förberedd blir du kapabel och trygg i hanteringen av byggprojektets alla moment och du kan med framgång navigera genom komplexa projekt och skapa resultat.

Vilka kompetenser gör dig till en bra byggprojektledare?

Att effektivt kunna planera, organisera, driva och följa upp byggprojekt är några viktiga drivkrafter som du förväntas ha som byggprojektledare. Du behöver också vara duktig på att kommunicera, leda, skapa goda affärsmässiga relationer och att hantera problem. Dessutom är det viktigt med självreflektion och att regelbundet utvärdera din egen prestation, både i fram- och motgångar. Allt tillsammans stärker dig i din roll, ger dig ett självförtroende och en trygghet genom projektets olika faser. 

Byggprojektledare

Utbildning 2 + 2 dagar

De fyra kursdagarna är uppdelade i två moduler och genomförs under en tvåveckorsperiod med två sammanhängande dagar per vecka.

Modul 1: Planering och styrning av byggprojekt
Dag 1: Projektplanering
Dag 2: Projektstyrning

Modul 2:  Ledarskap, kommunikation och affärsmannaskap för projektledare
Dag 3: Ledarskap
Dag 4: Kommunikation och affärsmannaskap

Kursdatum

16 – 17 april samt 23 – 24 april i Borås

Pris

Utbildning 4 dagar (2 + 2 dagar):
21 000 kr

Moms tillkommer.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som ska ta nästa steg i karriärstegen och gå in i rollen som projektledare. Även du som redan är verksam som projektledare och vill stärka din kompetens och få en ökad trygghet i ditt uppdrag kan gå vår utbildning. Vi ser att du har en bakgrund i byggbranschen och du bör ha praktisk erfarenhet av att ha arbetat i byggprojekt och en förståelse för byggprocessen.

Kursbeskrivning och innehåll

Dag 1: Projektplanering

 • Byggprocessen & aktörer
 • Projektadministration
 • Kvalitet, miljö & byggarbetsmiljö


Dag 2: Projektstyrning

 • Förstudie – utredning
 • Projekteringsskede
 • Plan- och bygglovsprocessen
 • Produktionsskedet


Dag 3: Ledarskap

 • Ledarskapsmodell
 • Gruppfaser och grupputveckling
 • Att leda inom projekt
 • Ledarskapsscenarier
 • Konkreta tips och verktyg


Dag 4: Kommunikation och affärsmannaskap

 • Kommunikation inom projektledarrollen
 • Kommunikation i effektiva team
 • Samtalsverktyg
 • Kroppsspråk och icke verbal kommunikation
 • Affärsmannaskap i projekt
 • Resultat och lönsamhet i projekt

Kursens föreläsare

Dag 1 och 2:
Mikael Rigert, BSV arkitekter & ingenjörer AB
Engagerad Byggnadsingenjör med 20 års erfarenhet av projektering, projekteringsledning, upphandling, byggledning, kontroll, KA, BAS-P och besiktning. 

Dag 3:
Marie Olsson, LUGA Consulting AB
Tillväxtrådgivare, Team- och ledarutvecklare som brinner för entreprenörskap och ledarskap. Marie har erfarenhet från många olika typer av verksamheter och branscher och är van att coacha och utbilda såväl ledare, ledningsgrupper och medarbetare i organisationen. 

Dag 4:
Eva Fritz, Fritz utbildning AB
Eva har ca 20 års erfarenhet av utbildning i näringslivet med ett engagemang att få människor att utvecklas i arbetslivet. Fokus ligger på ämnesområdena kommunikation, grupputveckling, affärsmannaskap, ledarskap och medarbetarskap.

Utbildningar