Entreprenadavtal enligt AB 04
och ABT 06

Vill du lära dig konsten att teckna bra avtal som leder till framgångrika affärer?

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till, särskilt för att undvika tvister och onödiga kostnader. Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får kunskap om upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer.

Entreprenadavtal enligt AB 04 och ABT 06

Kursdatum

Erbjuds som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för offert.

Kurslängd

1 dag eller enligt önskemål.

Pris

Enligt offert.

AB 04 och ABT 06

Bestämmelserna AB 04 är skrivna med utgångspunkt i delad entreprenad, där var och en av entreprenörerna står i dirket avtalsförhållande med beställaren.

ABT 06 är avsedda vid byggnads, anläggnings- och installationsentreprenader på totalentreprenad. Entreprenadformen totalentreprenad innebär att entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande.

Kursens innehåll

AB 04

 • Introduktion till avtalsrätten i Sverige och grundläggande principer
 • Avtalslagen och köplagen
 • Omfattningen av kontraktsarbetena
 • Motstridiga uppgifter – särskilt ansvar för angivna mångder
 • Entreprenörens rätt till kostandsreglering för ÄTA-arbeten
 • Garantiansvar och ansvar efter garantitiden
 • Särregleringar, fasta bestämmelser och täckbestämmelser
 • AB-U 07 för underentreprenörer
 • Besiktningsregler, bland annat slutbesiktningens rättsverkan
 • Praktiska konsekvenser av AB 04 och AB-U 07

ABT 06

 • Entreprenadformen ”totalentreprenad”
 • Utformningen av förfrågnignshandlingar
 • Koppling till AMA AF 12
 • Beställarens ansvar för tekniska lösningar vid totalentreprenader
 • Beställarens upplysningsplikt i förfrågningsunderlaget
 • Kostnadsreglering för ÄTA-arbeten
 • Garantiansvar och ansvar efter garantitiden
 • Kontroll och besiktning i totalentreprenader
 • Konsekvenser av ABT 06 för olika aktörer
 • Frågor, praktikfall och diskussion

Kursens föreläsare

Dennis Andersson, Accent VVS-konsult Byggjuridik AB
VVS-ingenjör och byggjurist. Arbetar med utbildning inom teknik och juridik. Dennis har erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig, utförande av besiktningar, projektering och utredningar. Dennis har även erfarenhet som entreprenadjurist och arbete med entreprenad- och konsulttvister i Sveriger och Danmark. Han gör också sakkunniguppdrag inom tekniska tvister åt försäkringsbolag och jurister/advokater.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar