Energiexpert
uppdatering, CEX

Uppdatering inför omcertifiering behörighet N eller K

Du som är certifierad energiexpert men som har ett certifikat vars giltighet löper ut efter 5 år måste ansöka om omcertifiering. Inför din ansökan krävs bland annat godkänt resultat på en förnyelsetentamen. Utbildningen som är på totalt 1,5 dag inklusive tid för tentamen förbereder dig inför skrivningen och vi går under dagen igenom vad som är nytt inom området, lagförändringar med mera.

Behöver du repetera att räkna för hand? Gå en förberedande distanskurs med fokus på räkneövningar.

Känner du att du behöver friska upp dina färdigheter att räkna för hand? Missa då inte vår distanskurs med en av våra erfarna kursledare. Under dagen får du god vägledning vid genomgången av typiska beräkningar vid bestämning av en byggnads energiprestanda. Du får också möjlighet att diskutera och få förklarat just de begrepp och beräkningsformler som du känner dig osäker på. Anmälan till distanskursen, klicka här.

Energiexpert uppdatering

Som förberedelse inför Energiexpert uppdatering erbjuder vi en distansutbildning med fokus på räkneövningar.
Läs mer om Förberedande distanskurs för energiexperter, klicka här.

Kursdatum

12 – 13 mars 2024 i Malmö
10 – 11 april 2024 i Stockholm
14 – 15 maj 2024 i Borås
3 – 4 juni 2024 i Stockholm

Kurslängd

1,5 dagar

Dag 1: Föreläsning kl 08.30 – ca 17.30
Dag 2: Tentamen kl 08.30 – 11.30
(förenklad kompetensprövning 3 tim)

Pris

7 500 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Ansökan om omcertifiering

Ansökan om förnyat certifikat ombesörjer du själv genom att skicka in din ansökan till ditt certifieringsföretag i god tid innan tentamenstillfället. Genom vårt samarbete med certifieringsföretagen ser vi till att din tentamensskrivning finns på plats vid skrivningstillfället på kursdagen. Du behöver bara meddela oss vilket certifieringsföretag du anlitar samt din behörighetsnivå (N eller K).

Krav för förenklad kompetensprövning

För att du ska få skriva den förenklade tentamen på 3 timmar inför din omcertifiering måste du uppfylla kraven i Boverkets föreskrift BFS 2013:7 CEX 4 16 §. Särskilda skäl för att du inte får lova att skriva det förenklade förnyelseprovet kan vara att du inte genomfört minst 15 deklarationer under en treårs period eller inte uppfyllt rapporteringsskyldighet om fortbildning enligt 13 §. Uppnår du inte kraven behöver du istället skriva ett nytt grundprov, vilken är på 4 timmar. Är du osäker på vad som gäller för dig rekommenderar vi att du kontaktar ditt certifieringsföretag för besked.

Kursens föreläsare

Jörgen Hurtig, BSV arkitekter & ingenjörer ab
Arbetar som energikonsult med fokus på energirådgivning och energioptimering i olika projekt. Jörgen undervisar bland annat blivande fastighetsingenjörer på yrkeshögskolan Campus Värnamo. 

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar