Rätt fokus i kontrollplanen

Kunskapsdag i Alingsås, 4 juni 2024

- med talare från Boverket och projekt Karlatornet i Göteborg

Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa, ett projekt som ställer stora krav på en noggrann och flexibel kontrollplan. Se till att boka din plats på Kunskapsdagen och ta del av vilka unika utmaningar ett sådant högflygande byggprojekt behöver ta hänsyn till.   

Använd din kontrollplan effektivt för att förebygga fel och kostnader

Vad kostar mest pengar om det blir fel? Fokus och en effektiv hantering av kontrollplanen är en förutsättning för rätt riskbedömningar i dina projekt. Anmäl dig till vår Kunskapsdag!

Jobba smartare och tjäna pengar! Ett bra jobb där fel undviks gör alla nöjda, från samhällsnivå, projektnivå till individnivå. Med rätt verktyg i ditt arbete med kontrollplanen ges goda förutsättningar att lyckas och samtidigt uppfylla Boverkets krav på kontrollplanens optimala utförande.

Att identifiera de mest kritiska arbetsmomenten i ditt projekt är en förutsättning för din fortsatta riskbedömning. Väsentligt är att kontrollpunkter också verifieras på ett trovärdigt sätt och spårbarheten säkras.  Den effektive kontrollansvarige är närvarande under byggtiden och idag finns digitala verktyg för att planera, dokumentera och signera dina kontrollpunkter. Mer om det digitala verktyget kplan presenteras under dagen.

Vem riktar sig Kunskapsdagen till?

Dagen riktar sig till dig som vill stärka din kompetens och få en ökad trygghet i ditt uppdrag som kontrollansvarig. Ämnena som tas upp är också högaktuella och intressanta för byggnadsinspektörer och professionella byggherrar. 

Kunskapsdag - Rätt fokus i kontrollplanen

Datum

4 juni 2024 i Alingsås på Grand Hotel.
Med tåg tar du dig smidigt till Alingsås både söder- och norrifrån. Stationen i Alingsås är intill Grand Hotel.

Tid

Kl 09.00 – 15.00

Pris deltagande

3 900 kr
Moms tillkommer.

Förtäring ingår under dagen. Kom ihåg att meddela eventuell specialkost i samband med anmälan.

Dagsprogram

Kritiska arbetsmoment
Talare: Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB   

 • Vanliga orsaker till fel och skador i byggnader
 • Riskbedömning i byggprojekt
 • Kritiska arbetsmoment – risker – kontrollpunkter


Att arbeta effektivt med kontrollplanen

 • Bli trygg i din roll som kontrollansvarig
 • Roller, ansvar och kommunikation
 • Goda exempel där kontroll lönar sig


Förväntningar på en kontrollplan

Talare: Mats Sjökvist, Boverket

 • Kontrollplanens syfte
 • Kontrollplanens innehåll och vad som ska kontrolleras
 • Vikten av att bedöma riskerna i projektet


Den digitala kontrollplanen

Talare: Per Carnell, kplan

 • Användarvänligt och funktionellt
 • Fördela, dokumentera och signera digitalt
 • Riskidentifiering – alla bidrar


Kontrollplan på hög nivå

Talare: Calle Sandberg, Kontrollkompaniet i Väst AB

 • Karlatornet – 247 meter hög del av Karlastaden
 • Utmaningar och angreppssätt
 • Verifiering och dokumentation

Våra talare

Calle Sandberg, Kontrollkompaniet i Väst AB
Byggherrens lian i byggdjungeln och Kontrollansvarig för det lilla till det högsta. Byggnadsingenjör, projektutvecklare av bostadsområden, skolor, boenden samt lager och logistik. Projektledare större bostadsprojekt, skolor samt detaljplaneutveckling. Intygsgivare Bostadsrättsföreningar.

Mats Sjökvist, Boverket
Byggnadskonstruktör, projektutvecklare av bostadshus, kontrollansvarig, byggnadsinspektör, projektledare på Boverket med fokus på att minska omfattningen av fel, brister och skador i byggandet bland annat genom att bidra till att branschen börjar tillämpa kontrollsystemet i PBL enligt lagens intentioner.

Per Carnell, kplan
Arbetar med digital utveckling av kontrollplaner och startade tjänsten E-Plan som numera heter kplan. 

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Kontrollansvarig, affärsutvecklare och kursledare inom byggutbildning samt projektledare vid utveckling av verksamhetssystem.

Moderator är Anna Bergengren, VD Approvus AB

Rätt fokus i kontrollplanen

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).