ABK 09 med avtalsrätt, köprätt och standardavtal

Vad är ABK 09?

ABK 09 är allmänna bestämmelser som är avsedda att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt – och ingenjörsverksamhet.

Enligt offert
Moms tillkommer

-
Kursort

-
Kursdatum

Skyldigheter och rättigheter vid konsultuppdrag

Har du, i rollen som beställare eller konsult, koll på vilka skyldigheter och rättigheter som gäller vid konsultuppdrag? Denna utbildning ger dig kunskap om hur man upprättar korrekta konsultavtal, sparar tid och pengar för alla parter.

ABK 09 med avtalsrätt, köprätt och standardavtal

Kursdatum

Erbjuds som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för offert.

Kurslängd

1 dag eller enligt önskemål.

Pris

Pris enligt offert.

När ska ABK 09 användas?

ABK 09 är tillämplig inom alla skeden från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt på andra typer av konsultuppdrag som till exempel olika slag av utredningar, projektledning, byggledning, besiktning samt kontrollansvar enligt PBL.

Tydlighet och krav på kvalitet

Förhållningssättet mellan beställare och konsult är ofta mycket informellt, på gott och ont. Det blir lätt otydligt vad gäller t.ex. omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Det är viktigt att vara tydlig och ställa krav på uppdragets omfattning och på vilken kvalitet som förväntas på utförandet. Båda parter måste vara väl införstådda i uppdragets organisation och tidplan samt de olika ersättningsformerna som finns för uppdraget

Det är också viktigt att du vet vad som gäller om skadestånds- och försäkringsfrågor samt följderna om något går fel.

Syfte med utbildningen

Vår utbildning ger dig de grundläggande kunskaper om både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter vid konsultuppdrag. Genom att gå kursen kommer du både att spara och tjäna tid och pengar på att lära dig upprätta korrekta konsultavtal.

Kursens innehåll

  • Avtalsrätt
  • Köprätt, skadeståndsrätt med mera
  • Standardavtalsrätt, AB, ABT, standardavtal för materialköp med mera
  • ABK
  • Rättsfall och frågestund

Kursens föreläsare

Dennis Andersson, Accent VVS-konsult Byggjuridik AB
VVS-ingenjör och byggjurist. Arbetar med utbildning inom teknik och juridik. Dennis har erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig, utförande av besiktningar, projektering och utredningar. Dennis har även erfarenhet som entreprenadjurist och arbete med entreprenad- och konsulttvister i Sveriger och Danmark. Han gör också sakkunniguppdrag inom tekniska tvister åt försäkringsbolag och jurister/advokater.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).