ABK 09 med avtalsrätt, köprätt och standardavtal

Har du, i rollen som beställare eller konsult, koll på vilka skyldigheter och rättigheter som gäller vid konsultuppdrag?

Kunskap om hur man upprättar korrekta konsultavtal sparar tid och pengar för alla parter.

ABK 09 med avtalsrätt, köprätt och standardavtal

Kursdatum

Erbjuds som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för offert.

Kurslängd

1 dag eller enligt önskemål.

Pris

Pris enligt offert.

När ska ABK 09 användas?

ABK 09 är allmänna bestämmelser som är avsedda att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt – och ingenjörsverksamhet. Det är viktigt för dig som upphandlar och tecknar avtal med konsulter att ha kunskap om innehållet i ABK 09. Likaså är det viktigt för dig som är konsult att kunna regelverket.

ABK 09 är tillämplig inom alla skeden från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt på andra typer av konsultuppdrag som till exempel olika slag av utredningar, projektledning, byggledning, besiktning samt kontrollansvar enligt PBL.

Tydlighet och krav på kvalitet

Förhållningssättet mellan beställare och konsult är ofta mycket informellt, på gott och ont. Det blir lätt otydligt vad gäller t.ex. omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Det är viktigt att vara tydlig och ställa krav på uppdragets omfattning och på vilken kvalitet som förväntas på utförandet. Båda parter måste vara väl införstådda i uppdragets organisation och tidplan samt de olika ersättningsformerna som finns för uppdraget

Det är också viktigt att du vet vad som gäller om skadestånds- och försäkringsfrågor samt följderna om något går fel.

Syfte med utbildningen

Vår utbildning ger dig de grundläggande kunskaper om både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter vid konsultuppdrag. Genom att gå kursen kommer du både att spara och tjäna tid och pengar på att lära dig upprätta korrekta konsultavtal.

Kursens innehåll

  • Avtalsrätt
  • Köprätt, skadeståndsrätt med mera
  • Standardavtalsrätt, AB, ABT, standardavtal för materialköp med mera
  • ABK
  • Rättsfall och frågestund

Kursens föreläsare

Dennis Andersson, Accent VVS-konsult Byggjuridik AB
VVS-ingenjör och byggjurist. Arbetar med utbildning inom teknik och juridik. Dennis har erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig, utförande av besiktningar, projektering och utredningar. Dennis har även erfarenhet som entreprenadjurist och arbete med entreprenad- och konsulttvister i Sveriger och Danmark. Han gör också sakkunniguppdrag inom tekniska tvister åt försäkringsbolag och jurister/advokater.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

Utbildningar