Tentamen hos Approvus

Ska du skriva tentamen inför ny- eller omcertifiering, eller behöver du göra en omtentamen?

Vi erbjuder skrivningstillfällen som ligger separat utanför våra ordinarie tillfällen vi har i samband med våra utbildningar. Boka dig via länken här nedan.

2 900 kr
Moms tillkommer

Borås
Tentamensort

1 oktober 2024
Senast anmälan:
17 september 2024

Tentamen inför certifiering

Inför en certifiering som KA eller sakkunnig måste du ha ett godkänt resultat på en tentamen. Du kan boka dig på ett skrivningstillfälle hos oss om du står inför att skriva tentamen inför ny- eller omcertifiering eller om du behöver göra en omtentamen.

Går du utbildning hos oss ingår skrivningstiden i direkt anslutning till utbildningstillfället. Men är du i behov av endast skrivningstillfälle (utan att gå utbildning) kan du boka dig på någon av våra inplanerade tillfällen för detta ändamål. Du ombesörjer själv att ta med dig litteratur enligt gällande litteraturförteckning. Vi beställer tentamen från ditt certifieringsföretag som du uppger vid anmälan.

Vi erbjuder skrivningstillfällen för Kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL. Vilka det är framgår av listan här nedan där du även ser skrivningstiden för de olika tentamena. 

Ämnesområden för tentamen

Kontrollansvarig, KA

Nycertifiering: 4 timmar
Omcertifiering: 3 timmar

Energiexpert, CEX

Nycertifiering: 4 timmar
Omcertifiering: 3 timmar

Funktionskontrollant, OVK

Nycertifiering: 3 timmar
Omcertifiering: 2 timmar

Kulturvärden, KUL

Nycertifiering: 3 timmar
Omcertifiering: 2 timmar

Tillgänglighet, TIL

Nycertifiering: 5 timmar
Omcertifiering: 3 timmar

Brandskydd, SAK

Nycertifiering: 4 timmar
Omcertifiering: 3 timmar

Datum och ort

1 oktober 2024 i Borås

Senast anmälan: 17 september 2024
Vi måste ha din anmälan två veckor innan för att kunna beställa tentamen från ditt certifieringsföretag. 

Prisuppgifter för skrivningstillfälle och handläggning av tentamen

Pris skrivningstillfälle
2 900 kr exklusive moms.
Priset gäller för skrivningstillfället.

Avgift för handläggning av tentamen samt för ansökan inför certifiering tillkommer och faktureras separat enligt uppgifter nedan.

Pris handläggning av tentamen
RISE Certifiering: 2 500 kr exklusive moms (faktureras av Approvus)
Kiwa: Kontakta Kiwa för prisuppgift

Pris handläggning av certifieringsansökan
Avgift tillkommer för handläggning av ansökan inför ny- eller omcertifiering. För prisuppgift, kontakta ditt certifieringsföretag, RISE Certifiering eller Kiwa. 

Villkor för tentamen hos Approvus

Viktig information när du väljer att skriva tentamen (ej i samband med utbildning).

Anmälan och certifieringsföretag
Vi måste ha din anmälan senast två veckor innan skrivningsdagen. Vi beställer tentamen från RISE Certifiering eller Kiwa. Viktigt att du uppger i din anmälan vilket certifieringsföretag du anlitar samt eventuell behörighetsnivå (N eller K). Vi behöver också veta om din anmälan avser ny- eller omcertifiering eller om det är en omtentamen du ska göra. Ansökan om certifiering gör du direkt till ditt certifieringsföretag. 

Medtag egen litteratur och eventuell funktionsräknare
Du måste själv ta med dig litteratur enligt gällande litteraturförteckning. Litteratur ingår ej i tentamensavgiften. För de ämnesområden där du kan förvänta dig räkneuppgifter måste du ha med en funktionsräknare.  

Legitimation
Ta med legitimation som måste uppvisas innan skrivningstillfället. 

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).