Program Kunskapsdag
Kulturvärden i praktiken

Stockholm
5 februari 2025

Välkommen till en dag att mötas, nätverka och utbyta erfarenheter med andra som verkar i branschen för kulturvärden. Mata dig med kunskap, lyssna till våra talare och ta del av givande frågestunder och workshop.

Dagen avslutas med ett intressant studiebesök ute vid högaktuella Slakthusområdet.

3 900 kr
Boka tidigt-rabatt
Gäller till 15 oktober

Stockholm
Kursort

5 februari 2025

Dagsprogram

08.30 - 08.45

Incheckning och förväntan

Moderator: Anna Bergengren, VD Approvus AB

08.45 - 09.45

Arbete med kulturvärden enligt PBL

Talare: Lena Boox, Kommunantikvarie Gävle kommun

 • Hur inkluderar vi bevarande av kulturvärden enligt PBL i processen?
 • Vilka krav har kommunen rätt att ställa för att bevara och vårda vårt kulturhistoriska arv?
 • Det viktiga samarbetet och kommunikation mellan alla intressenter

09.45 - 10.15

Fika och mingel

10.15 - 10.40

Solceller och kulturvärden

Talare: Lena Boox, Kommunantikvarie Gävle kommun

 • Bygglovsplikt
 • Vad påverkar i prövningen av bygglov

10.40 - 11.45

Beaktande av kulturvärden vid utförandet

Talare: Annika Andersson, Bebyggelseantikvarie, Attikan

 • Varför är bevarandet av kulturarvet ett gemensamt intresse?
 • Kulturarvet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
 • Arbete med kulturvärden, ett bidrag till ekonomisk tillväxt

11.45 - 12.30

Lunch

12.30 - 13.15

Kulturvärden och kontrollplanen

Talare: Roger Anneling, konsult och utbildare, Approvus AB

 • Kontrollplanens mål och syfte
 • Relevanta kontrollpunkter med avseende på varsamhetskravet och förvanskningsförbudet
 • Kontrollmetoder

13.15 - 14.00

Tid för reflektion - Workshop

Diskussioner kring intressanta frågeställningar
Moderator: Anna Bergengren

14.00 - 15.00

Lär av misstagen när det gått fel

Talare: Maria Ros, Tillsynshandläggare Nacka kommun

 • Verktyg inom tillsyn enligt PBL
 • När förvanskningen är ett faktum
 • Åtgärdsförslag, strategier och framgångsfaktorer

15.00 - 15.30

Fika, mingel och sedan kort promenad mot studiebesöket på Slakthusområdet

15.30 - 16.30

Studiebesök och guidad visning på Slakthusområdet

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).