Program Kunskapsdag
Kulturvärden i praktiken

Stockholm, genomförande 2024/2025

Välkommen till en dag att mötas, nätverka och utbyta erfarenheter med andra som verkar i branschen för kulturvärden. Mata dig med kunskap, lyssna till våra talare och ta del av givande frågestunder och workshop.

Dagen avslutas med ett intressant studiebesök ute vid högaktuella Slakthusområdet.

Dagsprogram

08.30 - 08.45

Incheckning och förväntan

Moderator: Anna Bergengren, VD Approvus AB

08.45 - 09.45

Arbete med kulturvärden enligt PBL

Talare: Lena Boox, Kommunantikvarie Gävle kommun

 • Hur inkluderar vi bevarande av kulturvärden enligt PBL i processen?
 • Vilka krav har kommunen rätt att ställa för att bevara och vårda vårt kulturhistoriska arv?
 • Det viktiga samarbetet och kommunikation mellan alla intressenter

09.45 - 10.15

Fika och mingel

10.15 - 10.40

Solceller och kulturvärden

Talare: Lena Boox, Kommunantikvarie Gävle kommun

 • Bygglovsplikt
 • Vad påverkar i prövningen av bygglov

10.40 - 11.45

Beaktande av kulturvärden vid utförandet

Talare: Annika Andersson, Bebyggelseantikvarie, Attikan

 • Varför är bevarandet av kulturarvet ett gemensamt intresse?
 • Kulturarvet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
 • Arbete med kulturvärden, ett bidrag till ekonomisk tillväxt

11.45 - 12.30

Lunch

12.30 - 13.15

Kulturvärden och kontrollplanen

Talare: Roger Anneling, konsult och utbildare, Approvus AB

 • Kontrollplanens mål och syfte
 • Relevanta kontrollpunkter med avseende på varsamhetskravet och förvanskningsförbudet
 • Kontrollmetoder

13.15 - 14.00

Tid för reflektion - Workshop

Diskussioner kring intressanta frågeställningar
Moderator: Anna Bergengren

14.00 - 15.00

Lär av misstagen när det gått fel

Talare: Maria Ros, Tillsynshandläggare Nacka kommun

 • Verktyg inom tillsyn enligt PBL
 • När förvanskningen är ett faktum
 • Åtgärdsförslag, strategier och framgångsfaktorer

15.00 - 15.30

Fika, mingel och sedan kort promenad mot studiebesöket på Slakthusområdet.

15.30 - 16.30

Studiebesök och guidad visning på Slakthusområdet.

Utbildningar