Faustaz Nazarovas
Faustaz Nazarovas
Digitaleffekt.se - Din digitala mentor.

Säkrare byggprojekt: Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för projektering och byggarbetsmiljösamordning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning har som syfte att skapa en säkrare arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa och olycksfall under både bygg- och bruksskedet. Föreskrifterna gäller alla aktörer involverade i byggprojekt, inklusive byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U), projektörer och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader.

Observera: Föreskrifterna träder ikraft 2025-01-01, men kan börjas tillämpas redan nu.

Innehållsförteckning

Syftet med föreskrifterna

 1. Förebygga ohälsa och olycksfall: Genom att ställa krav på att arbetsmiljösynpunkter beaktas från projektets planering till dess genomförande.
 2. Organisera och samordna arbetsmiljöarbetet: Säkerställa att alla aktörer i byggprojektet har klart definierade roller och ansvar för arbetsmiljön.
 3. Krav på arbetsmiljödokumentation: Upprätta och underhålla nödvändiga dokument för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet följs upp och förbättras kontinuerligt.

Centrala delar av föreskrifterna

Byggherrens ansvar:

 • Ansvara för att nödvändiga resurser och organisation för arbetsmiljöarbetet finns tillgängliga.
 • Upprätta och följa upp arbetsmiljöplanen.
 • Säkerställa att Bas-P och Bas-U är kompetenta och har tillräckliga resurser.
 • Förebygga arbetsmiljörisker och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Bas-P (Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering):

 • Förebygga arbetsmiljörisker under planerings- och projekteringsfasen.
 • Samordna projektörernas arbetsmiljöarbete och följa upp att arbetsmiljörisker hanteras.
 • Upprätta arbetsmiljöplanen och se till att den överlämnas till Bas-U.

Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet):

 • Förebygga arbetsmiljörisker under byggskedet.
 • Organisera samarbetet mellan entreprenörerna och följa upp deras arbetsmiljöarbete.
 • Säkerställa att gemensamma ordnings- och skyddsregler följs på byggarbetsplatsen.
 • Introducera och informera arbetare om arbetsmiljörisker och åtgärder.
 •  

Projektering och planering:

 • Involvera kompetenta och erfarna projektörer.
 • Tydliggöra arbetsmiljöansvaret och se till att alla aktörer följer bestämmelserna.
 • Upprätta realistiska tidsplaner för att undvika arbetsmiljörisker på grund av tidsbrist.
 •  

Genom att implementera och följa dessa föreskrifter kan arbetsgivare och andra aktörer inom byggsektorn säkerställa en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö för alla involverade.

Utbildning och certifiering

På Approvus kan du fördjupa dina kunskaper om byggarbetsmiljö genom kurser som ger dig färdigheter planera för en säker och god arbetsmiljö. 

Genom att bli certifierad inom detta område, ökar du dina chanser att bidra till säkrare arbetsplatser under alla byggnadens skeden – från tidig planering, projektering, produktion och i bruksskedet.

Det är inte ett absolut krav att vara certifierad för att ta uppdrag som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P). Dock måste den som utses till BAS-P ha dokumenterad kunskap, kompetens och erfarenhet som är tillräcklig för att utföra uppgifterna enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsmiljöverket kräver att byggherren ska kunna visa att den utsedda BAS-P har nödvändig utbildning och kompetens, vilket ofta uppnås genom att gå specifika utbildningar och eventuellt genom att bli certifierad.

Flera företag erbjuder certifiering för byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U) i Sverige. Två av de mest framträdande är RISE och Kiwa.

Anpassade utbildningar efter era behov

Är ni många på ert företag som har liknande behov av utbildning? Saknar ni något bland våra utbildningar? Vi sätter ihop företagsanpassade utbildningar som kan genomföras på plats hos er. Låter det lockande är det bara att ni hör av er till oss med en förfrågan och beskrivning av ert utbildningsbehov. Vi ser fram mot att kunna få hjälpa er med utbildning.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).