Kursanmälan


  OVK
  Funktionskontrollant

  Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

  TIL
  Tillgänglighet

  Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
  Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

  BAS-P
  Byggarbetsmiljö

  Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

  Företagsanpassade utbildningar

  Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

  Besiktningman lagerinredningar

  Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
  Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

  SAK
  Brandskydd

  Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

  KUL
  Kulturvärden

  Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
  Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

  EKL
  Energikartläggare

  Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
  Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

  Entreprenadbesiktning

  Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

  CEX
  Energiexpert

  Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
  Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

  KA
  Kontrollansvarig

  Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
  Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

  Utbildningar kommuner

  Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

  Byggprojektledare

  Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

  KA och sakkunniga

  Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

  Energi och innemiljö

  Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

  Entreprenadjuridik och besiktning

  Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

  Brandskydd

  Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

  Projektledare

  Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

  Säkerhet på lager

  Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

  Byggarbetsmiljö

  I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).