Kulturvärden
i praktiken

Kunskapsdag i
Stockholm
5 februari 2025

En dag att mötas, nätverka och utbyta idéer och erfarenheter! Dagen avslutas med guidad visning av Slakthusområdet, ett högaktuellt och spännande projekt där kulturhistoriskt värdefulla byggnader tas tillvara.

Boka tidigt-rabatt fram till 15 oktober!

3 900 kr
Boka tidigt-rabatt
Gäller till 15 oktober

Stockholm
Ort

5 februari 2025

Med guidad visning av Slakthusområdet

Bevarande av kulturarvet – vårt gemensamma intresse

Vårt kulturarv har en mer djupgående inverkan på dagens samhälle än vad de flesta känner till. Arvet är inte bara en rest från historien, utan det bidrar även till att främja kulturell identitet och ge oss ekonomisk tillväxt, inte minst via turismen. Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är bevarande av vårt kulturarv högaktuellt.

Det här och mycket mer får du ta del av under vår Kunskapsdag. Visst är det spännande att få vara delaktig i arbetet att koppla ihop vårt historisk arv med tiden vi lever i nu och med siktet inställt mot framtida generationer. 

 

Kulturvärden i praktiken

Kunskapsdag

5 februari 2025

Plats

Stockholm

Guidad visning i Slakthusområdet

Guidad visning på eftermiddagen av något av alla projekt som pågår ute vid Slakthusområdet.
Är du nyfiken på allt som händer inom projektet? Klicka här för mer spännande läsning!

Pris

Boka tidigt-rabatt (gäller fram till 15 oktober):
3 900 kr exklusive moms.

Pris efter 15 oktober:
4 500 kr exklusive moms

I priset ingår förtäring under dagen samt guidad visning av Slakthusområdet.
Kom ihåg att meddela eventuell specialkost i samband med anmälan.

Vem riktar sig dagen till?

Målgruppen för dagen är antikvarier och andra som jobbar med frågor anknutna till kulturvärden. Du är arkitekt, konstruktör, stadsplanerare eller något helt annat, privatpraktiserande eller kommunalt anställd. Vi är många som berörs i arbetet med kulturmiljöer och alla fyller ett syfte i det viktiga arbetet att bevara och främja kulturhistoriskt värdefulla byggnader för nuvarande och framtida generationer.

Hur förvaltar vi vårt kulturarv på bästa sätt?

Ditt engagemang för vårt kulturarv är betydelsefull och det finns många sätt att jobba med kulturvärden. Under Approvus Inspirationsdag kommer vi lyfta fram hur vi på bästa sätt samarbetar över gränserna. Att värna kulturvärden innebär i praktiken delaktighet från många parter och instanser samt uthållighet och väl genomtänkta strategier över tid. Samarbetet sträcker sig över en mängd olika intressenter som till exempel myndigheter, historiska sällskap, arkitekter och fastighetsägare.  

Hur gör vi om något går snett?

Approvus Kunskapsdag syftar till att ge olika perspektiv på att arbeta med kulturvärden och vara ett forum för diskussion kring helheten kulturvärden. Vi vill också beröra områden som kanske inte får lika mycket tid på andra seminarier eller utbildningar. Vilken betydelse har en kontrollplan och vad händer när något går snett och förvanskningen är ett faktum?

Våra talare

Lena Boox, Gävle kommun
Kommunantikvarie som arbetar med kulturmiljö och kulturvärden inom PBL med översikts- och detaljplanering, bygglov och startbesked samt rådgivning till allmänheten.

Annika Andersson, Attikan
Bebyggelseantikvarie, utredare och utbildare inom bygg och fastighetsbranschen. Annika har lång erfarenhet av arbete med bygglovshandläggning och planfrågor.

Roger Anneling, Approvus AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning.

Maria Ros, Nacka kommun
Tillsynshandläggare på Nacka kommun och bebyggelseantikvarie med kompetensområden inom byggnadsvård, kulturhistoriska utredningar, bygglov samt PBL.

Moderator är Anna Bergengren, VD Approvus AB

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).