Inspirationsdagar

Häng med på föreläsningsdagar inom flera intressanta ämnesområden!

VÄLKOMMEN ATT BLI INSPIRERAD MED OSS OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS.

Mingla, lyssna, fråga, utbyt erfarenheter, träffa kollegor i branschen … en oslagbar kombination anser vi. Välkommen till någon av våra kommande utvecklingsdagar, Approvus Inspirationsdagar kort och gott, där vi vill lyfta upp de frågor som är väsentliga för att förenkla och effektivisera de utmaningar du möts av i din yrkesroll.

Approvus Inspirationsdagar kommer att bjuda på föreläsningar och frågestunder inom utvalda ämnesområden och målgrupper där vi ser ett uppdämt behov av kompetensutveckling och kunskapsförmedling. Våra duktiga föredragshållare delar med sig av sin kunskap och du är välkommen att bidra med din erfarenhet.

När och var de olika dagarna genomförs presenteras här allt eftersom programmen blir fastställda. Välkommen att hålla utkik och vi ser fram mot att få träffa just dig på någon av dagarna under det kommande året.

Kulturvärden i praktiken

Vårt kulturarv har en mer djupgående inverkan på dagens samhälle än vad de flesta känner till. Arvet är inte bara en rest från historien, utan det bidrar även till att främja kulturell identitet och ge oss ekonomisk tillväxt, inte minst via turismen. Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är bevarande av vårt kulturarv högaktuellt.

Om det här och mycket mer får du ta del av under vår Inspirationsdag. Visst är det spännande att få vara delaktig i arbetet att koppla ihop vårt historisk arv med tiden vi lever i nu och med siktet inställt mot framtida generationer. 

Vill du veta mer och anmäla dig och dina kollegor? Välkommen att läsa mer här.

Utbildningar