Faustaz Nazarovas
Faustaz Nazarovas
Digitaleffekt.se - Din digitala mentor.

Hur man genomför riskbedömningar enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter

Riskbedömningar är avgörande för att skapa säkra arbetsplatser och förebygga olyckor och skador. Denna artikel kommer att förklara grunderna i riskbedömning och hur du kan följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att säkerställa en trygg arbetsmiljö i din anläggning.

Innehållsförteckning

Vad är en riskbedömning?

En riskbedömning är processen där man identifierar potentiella faror i en arbetsmiljö och bedömer risken samt konsekvenserna av dessa faror. Detta är särskilt viktigt vid användning av maskiner eller utrustning som kan innebära ökad risk, såsom trycksatta eller lyftande anordningar. Syftet med en riskbedömning är inte bara att uppfylla lagar och regler, utan också att minska risken för personskador och skapa en säker arbetsmiljö.

Arbetsgivaren är ansvarig

Arbetsgivaren har det primära ansvaret för att säkerställa att alla risker inom verksamheten identifieras, utvärderas och hanteras på ett systematiskt och välplanerat sätt. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet följer en strukturerad och genomtänkt process för att upprätthålla säkerheten.

Rättsliga krav

I Sverige regleras riskbedömningar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat AFS 2017:3, AFS 2006:4 och AFS 2006:6. Dessa föreskrifter kräver att alla arbetsgivare utför regelbundna riskbedömningar för att upptäcka och åtgärda potentiella risker. Arbetsgivare är även skyldiga att se till att riskbedömningarna utförs av personer med tillräcklig kompetens.

Steg för att utföra en riskbedömning

  1. Identifiera faror: Börja med att göra en inventering av alla potentiella faror i anläggningen. Detta inkluderar att titta på de aktiviteter som utförs och de miljöer där de utförs.
  2. Bedöma risker: Efter att farorna har identifierats, bedöm risken för varje fara. Detta innebär att utvärdera hur troligt det är att någon kommer till skada och hur allvarlig skadan kan bli.
  3. Åtgärda risker: Basera på riskbedömningen, planera och implementera åtgärder för att minska eller eliminera riskerna. Detta kan inkludera tekniska lösningar, förändrade arbetsmetoder eller personlig skyddsutrustning.
  4. Dokumentera och följ upp: Se till att alla riskbedömningar och åtgärder dokumenteras tydligt. Det är också viktigt att regelbundet följa upp och revidera riskbedömningar för att säkerställa att de fortfarande är aktuella och effektiva.

Fördelar med riskbedömning

  1. Förbättrad säkerhet och minskad risk för olyckor.
  2. Ökad medvetenhet och kunskap om potentiella faror på arbetsplatsen.
  3. Bättre efterlevnad av lagar och regler.
  4. Potentiella kostnadsbesparingar genom att förebygga skador och olyckor.

Genom att regelbundet utföra riskbedömningar och följa upp dessa, kan arbetsgivare inte bara följa lagar och regler men också skapa en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö. Det är en investering i både personalens välbefinnande och företagets långsiktiga framgång.

Anpassade utbildningar efter era behov

Är ni många på ert företag som har liknande behov av utbildning? Saknar ni något bland våra utbildningar? Vi sätter ihop företagsanpassade utbildningar som kan genomföras på plats hos er. Låter det lockande är det bara att ni hör av er till oss med en förfrågan och beskrivning av ert utbildningsbehov. Vi ser fram mot att kunna få hjälpa er med utbildning.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).