Faustaz Nazarovas
Faustaz Nazarovas
Digitaleffekt.se - Din digitala mentor.

Förstå och optimera energiprestanda för byggnader

För att möta dagens höga krav på energieffektivitet, är förståelsen av primärenergital och byggnadens energiprestanda avgörande. I denna artikel utforskar vi hur dessa mått används för att värdera och förbättra byggnaders energieffektivitet och hur detta kan leda till certifieringar och kurser hos Approvus.

Innehållsförteckning

Direktivet för byggnaders energiprestanda

EU:s direktiv för byggnaders energiprestanda, ett ramdirektiv antaget 2003, ger medlemsländerna flexibilitet att bestämma egna metoder och kravnivåer inom uppsatta ramar för att integrera detta i deras nationella lagstiftning.

Direktivet ställer fem huvudsakliga krav:

  • En metodik för beräkning av byggnaders integrerade energiprestanda.
  • Minimikrav på energiprestanda för nya byggnader.
  • Minimikrav på energiprestanda för stora renoveringar/ändringar av byggnader.
  • Energicertifiering av byggnader.
  • Besiktning av värmesystem, med panna/brännare och luftkonditioneringssystem samt en bedömning av värmesystem som är äldre än 15 år.

Den svenska tillämpningen inkluderar en lag om energideklarationer som trädde i kraft 2006.

Vad är primärenergital?

Primärenergital är ett centralt mått i Boverkets byggregler som speglar byggnadens totala energiprestanda. Detta tal tar hänsyn till alla energiformer som tillförs byggnaden och justeras för att matcha olika energikällors effektivitet och miljöpåverkan. Till exempel värderas el högre än fjärrvärme på grund av dess större energikostnad att producera och leverera.

Beräkning och normalisering

Beräkningen av primärenergital börjar med att fastställa byggnadens totala energianvändning, vilket inkluderar uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla, och fastighetsel. Denna användning anpassas sedan till ett ’normalår’ för att standardisera energianvändningen oavsett årsspecifika klimatvariationer. Viktningsfaktorer tillämpas baserat på de olika energibärarnas effektivitet och miljöpåverkan, vilket ger en siffra som är jämförbar mellan olika byggnader och energislag.

Utbildning och certifiering

På Approvus kan du fördjupa dina kunskaper om energiprestanda genom kurser som ger dig färdigheter att utföra dessa beräkningar självständigt och professionellt. Våra kurser täcker allt från grundläggande till avancerade tekniker för energibedömning och förbereder deltagarna för certifieringar som stärker deras yrkesmässiga kompetens inom energieffektivisering.

Att kunna beräkna och förstå primärenergital är värdefullt för alla som arbetar med byggnadsprojektering, energikonsultation eller fastighetsförvaltning. Genom att bli certifierad inom detta område, ökar du dina chanser att bidra till mer hållbara och kostnadseffektiva byggnadsprojekt.

Anpassade utbildningar efter era behov

Är ni många på ert företag som har liknande behov av utbildning? Saknar ni något bland våra utbildningar? Vi sätter ihop företagsanpassade utbildningar som kan genomföras på plats hos er. Låter det lockande är det bara att ni hör av er till oss med en förfrågan och beskrivning av ert utbildningsbehov. Vi ser fram mot att kunna få hjälpa er med utbildning.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).