Faustaz Nazarovas
Faustaz Nazarovas
Digitaleffekt.se - Din digitala mentor.

Energibalansberäkning och varför det är så viktigt

När det är dags att ansöka om bygglov för en byggnad finns det en hel del regler som man måste ta hänsyn till. Bland annat så måste man följa Boverkets Byggregler (BBR) som gäller för alla ny-, om- och tillbyggnader i Sverige. En av dessa regler innebär att en energibalansberäkning måste upprättas.

Innehållsförteckning

Vad är energibalans?

Energibalans i ett hus innebär att beräkna skillnaden mellan husets energiförluster – såsom värmeläckage genom väggar, tak, och grund samt energi förlorad genom tappvarmvatten – och den energi som tillförs genom solinstrålning, värmeåtervinning, och interna källor såsom kroppsvärme och hushållsapparater. Resultatet visar den mängd energi som behöver tillföras från externa källor som el eller fjärrvärme för att upprätthålla en balans.

Energibalans i hus

Att förstå och hantera energibalansen i ett hus är avgörande för att minska energiförbrukningen och förbättra bostadens totala energieffektivitet. I denna artikel går vi igenom grunderna i energibalansberäkning och hur du kan dra nytta av dessa insikter för att optimera ditt hem.

Varför är energibalans-beräkningar viktiga?

  1. Regelverk och byggnormer: I Sverige kräver Boverket enligt byggnadsregler (BBR) att nya byggnader uppfyller specifika energiprestandakrav. Energibalansberäkningar säkerställer att dessa krav uppfylls redan från designstadiet.
  2. Energideklaration: Efter uppförandet av ett nytt hus måste en energideklaration utföras för att verifiera att energiprestanda stämmer överens med de förutbestämda målen. Detta dokument är också viktigt för potentiella köpare eller hyresgäster som vill jämföra olika fastigheters energieffektivitet.

Standardiserade metoder

För att säkerställa tillförlitlighet i energiberäkningarna, används internationellt erkända standarder som ISO 13790. Denna standard, utvecklad av EU, tillhandahåller en enhetlig metod för att beräkna energibehovet för uppvärmning av byggnader på ett korrekt sätt.

Lär dig mer genom Approvus

På Approvus erbjuder vi kurser som täcker energibalansberäkningar och relaterade regelverk för att förbättra dina kunskaper och färdigheter inom energieffektivisering. Våra kurser är designade för att ge dig de certifieringar som krävs för att professionellt kunna genomföra dessa beräkningar och bidra till mer hållbara byggnadsprojekt.

Genom utbildning och certifiering inom energibalans kan du bidra till att skapa energieffektivare och mer hållbara byggnader. Anmäl dig till en av våra kurser idag för att ta ett steg framåt i din professionella utveckling.

Anpassade utbildningar efter era behov

Är ni många på ert företag som har liknande behov av utbildning? Saknar ni något bland våra utbildningar? Vi sätter ihop företagsanpassade utbildningar som kan genomföras på plats hos er. Låter det lockande är det bara att ni hör av er till oss med en förfrågan och beskrivning av ert utbildningsbehov. Vi ser fram mot att kunna få hjälpa er med utbildning.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).