Effektivisering av
tryckluftssystem

Åtgärder av läckage i tryckluftssystem ger direkta besparingar!

Stärk kompetensen hos er personal inom industrin som är involverade i arbetet med tryckluft och säkerställ att de har rätt kunskap och insikt för att kunna bidra till energibesparingar.  Underhålls- och driftspersonal, maskinoperatörer och tekniker till energisamordnare, miljöansvariga, produktionschefer och ledning kan alla på olika sätt bidra med sin kunskap för att ert företag ska nå upp till den mest optimala driften av ert tryckluftssystem.

Enligt offert
Ex 5 delt: 34 000kr
Ex 12 delt: 81 000kr
Reskostnader samt moms tillkommer

På plats
hos er

Utbildning i energieffektivisering

Kostnadsbesparingar och förbättrad driftseffektivitet är några av flera betydande fördelar med att identifiera och åtgärda läckage i tryckluftssystem. Minskad energiförbrukning minskar även utsläppen av växthusgaser och andra miljöskadliga utsläpp, vilket bidrar till ett mer hållbart företagande. Läckage av tryckluft som inte åtgärdas kan ge upphov till onödigt slitage på komponenter och därmed ökade kostnader. Ojämnt tryck påverkar dessutom kvaliteten på den produktion som är beroende av tryckluft. 

Utbildning på plats hos er

Programmet för utbildningen är anpassat för genomförande på plats hos er för ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet. Ni samlar den personal hos er som är i behov av kompetensutveckling under två dagar där teori varvas med praktiska genomgångar och exempel från er verksamhet.

Välkommen att kontakta oss för offert. 

Kurslängd

2 dagar

Pris

Prisexempel 5 deltagare, 2 dagar: 34 000 kr
Prisexempel 12 deltagare, 2 dagar: 81 000 kr
Kostnad för föreläsares resor, logi och restid tillkommer.

Moms tillkommer på samtliga priser. 

Vilka kompetenser gör dig till en bra energisparare?

Att kunna identifiera energislösare är avgörande för att veta var åtgärder behövs. Läckage och ineffektiva komponenter kan leda till betydande energiförluster, och att snabbt kunna upptäcka och åtgärda dessa problem sparar både energi och kostnader.

För att industriarbetare ska bli medvetna om effektiva energisparåtgärder i tryckluftssystem, behöver de utveckla följande kompetenser:

 • Förståelse för hur olika komponenter i tryckluftssystemet fungerar och samverkar.
 • Förmåga att upptäcka och identifiera läckor i systemet, som är en av de vanligaste orsakerna till energislöseri.
 • Känna igen tecken på ineffektiva kompressorer, rörledningar, ventiler och andra delar av systemet.

Utbildningens innehåll

Dag 1: Förmiddagssession

 • Introduktion till tryckluftssystem:
  • Grundläggande principer och komponenter.
  • Betydelsen av energieffektivitet i tryckluftssystem.
 • Energiförbrukning och Besparingspotential:
  • Identifiering av energislösare i tryckluftssystem.
  • Exempel på energibesparande åtgärder.
 • Underhåll och Drift:
  • Viktigheten av regelbundet underhåll.
  • Praktiska tips för effektiv drift.


Dag 1: Eftermiddagssession

 • Praktiska övningar:
  • Identifiering av energikällor och förbrukning.
  • Förslag på energibesparande åtgärder.
 • Fallstudier och Framgångshistorier:
  • Exempel från olika industrier.
  • Lokala framgångshistorier.


Dag 2: Förmiddagssession

 • Verktyg och Tekniker för Energikartläggning:
  • Användning av mätare och sensorer.
  • Dokumentation och rapportering.
 • Engagerande Aktiviteter:
  • Gruppdiskussioner och problemlösning.
  • Skapa medvetenhet och engagemang hos medarbetare.


Dag 2: Eftermiddagssession

 • Daglig och löpande modell för energisparande:
  • Dagliga, veckovisa, månatliga och årliga rutiner.
  • Checklista för maskinoperatörer.
 • Utvärdering och kunskapstest
  • Kursutvärdering.
  • Kunskapsprov

Deltagare

Underhållspersonal och Tekniker:

De som är ansvariga för det dagliga underhållet och reparationen av tryckluftssystem. De behöver kunskap om att upptäcka och åtgärda energislösare samt genomföra regelbundet underhåll.

Driftspersonal och Maskinoperatörer:

Anställda som använder tryckluftssystemet i sin dagliga verksamhet. De behöver förstå hur deras beteenden och rutiner påverkar energieffektiviteten och vad de kan göra för att minska energiförbrukningen.

Energisamordnare och Miljöansvariga:

Personer som är ansvariga för företagets energi- och miljöstrategier. De behöver kunskap om hur de kan kartlägga energiförbrukningen, analysera data och utveckla strategier för energibesparing.

Produktionschefer och Ledning:

Beslutsfattare som ansvarar för att godkänna och implementera energieffektiviseringsåtgärder. De behöver förstå de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med energieffektivisering för att kunna stödja och investera i relevanta åtgärder.

Kvalitets- och Processingenjörer:

De som arbetar med att optimera produktionsprocesser och säkerställa kvalitetsstandarder. De behöver kunskap om hur energieffektivisering kan integreras i processoptimering för att förbättra produktivitet och hållbarhet.

Genom att rikta utbildningen till dessa grupper säkerställer man att alla har den kunskap och insikt som behövs för att effektivt bidra till energieffektiviseringen av tryckluftssystemet.

Kursens föreläsare

Experter från Enersize Advanced Research AB

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).