Säkrare byggprojekt: Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för projektering och byggarbetsmiljösamordning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning har som syfte att skapa en säkrare arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa och olycksfall under både bygg- och bruksskedet. Föreskrifterna gäller alla aktörer involverade i byggprojekt, inklusive byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U), projektörer och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader.

Hur man genomför riskbedömningar enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter

Riskbedömningar är avgörande för att skapa säkra arbetsplatser och förebygga olyckor och skador. Denna artikel kommer att förklara grunderna i

Energibalansberäkning och varför det är så viktigt

När det är dags att ansöka om bygglov för en byggnad finns det en hel del regler som man måste

Förstå och optimera energiprestanda för byggnader

För att möta dagens höga krav på energieffektivitet, är förståelsen av primärenergital och byggnadens energiprestanda avgörande. I denna artikel utforskar

Säkrare byggprojekt: Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för projektering och byggarbetsmiljösamordning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning har som syfte att skapa en säkrare arbetsmiljö genom att förebygga ohälsa

OVK
Funktionskontrollant

Utbildning 2 dagar för dig som ska ansöka om ny- eller omcertifiering.

TIL
Tillgänglighet

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

BAS-P
Byggarbetsmiljö

Bistå byggherren mer effektivt och framgångsrikt i arbetet med att förebygga arbetsmiljörisker i byggprojekt.

Företagsanpassade utbildningar

Anpassad utbildning på plats hos er. Kontakta oss för offert.

Besiktningman lagerinredningar

Besiktningsman lagerinredningar, 2 dagar
Riskanalys och säkerhet på lager - kontakta oss för offert.

SAK
Brandskydd

Utbildning, 2 dagar, för dig som ska bli certifierad sakkunnig inom brandskydd.

KUL
Kulturvärden

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

EKL
Energikartläggare

Grundutbildning 3,5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dag inför omcertifiering.

Entreprenadbesiktning

Få den byggjuridiska kompetens som krävs på vägen mot ett lyckat besiktningsuppdrag.

CEX
Energiexpert

Grundutbildning 5 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1,5 dagar inför omcertifiering.

KA
Kontrollansvarig

Grundutbildning 3 dagar inför nycertifiering.
Uppdatering 1 dag inför omcertifiering.

Utbildningar kommuner

Bredda dina kunskaper och bli trygg i din roll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer.

Byggprojektledare

Utbildningen ger dig flera viktiga verktyg som gör dig trygg i rollen som byggprojektledare.

KA och sakkunniga

Utbildningar för kontrollansvariga och samtliga sakkunnigområden enligt PBL.

Energi och innemiljö

Utbildningar för energiexperter, energikartläggare och funktionskontrollanter.

Entreprenadjuridik och besiktning

Grundläggande entreprenadjuridik, utbildning för besiktningsmän inför certifiering, samt ABK 09, AB 04 och ABK 06.

Brandskydd

Sakkunnig inom brandskydd, utbildning inför certifiering.

Projektledare

Utbildning för dig om vill kunna driva projekt mer effektivt och framgångsrikt.

Säkerhet på lager

Utbildningar för dig som har ansvar för att upprätthålla säkerhet på lager och därmed uppfylla gällande regelverk.

Byggarbetsmiljö

I planeringsstadiet ska byggherren ha utsett en person till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P).