Image

Certifierad pannoperatör

Utbildning 2,5 dagar + separat dag för tentamen
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar trädde i kraft den 1 december 2017. En viktig nyhet är att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Certifieringen innebär att pannoperatören ska avlägga ett skriftligt kompetensprov hos ett ackrediterat certifieringsorgan. Av våra samarbetspartners är Kiwa först ut med sin ackreditering för certifiering av pannoperatörer.

Du anmäler dig till ett av våra separata skrivningstillfället för tentamen som är förlagd tidigast ca 2 veckor efter avslutad utbildning. Syftet är att du ska få tid för förberedelser och självstudier.


Förbered dig i god tid
Bestämmelserna innebär att certifiering av pannoperatörer i kategori 1 och 2 ska var klart till den 1 december 2020. Certifikat för kategori 1 får även övervaka pannor i kategori 2, 3 och 4. För att inte riskera att få nyttjandeförbud på sina pannor är rekommendationen att förbereda och ansöka om certifiering i god tid och inte vänta till slutet av övergångsregeln.


Företagsanpassad utbildning

Är ni många på företaget som är i behov av utbildning kan vi komma till er för ett anpassat upplägg.
Kontakta oss för offert.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Vi arrangerar tentamenstillfällen.

Certifierad pannoperatör

KURSDATUM

3- 5 mars i Stockholm
10 - 12 mars i Malmö
31 mars - 2 april i Borås
5 - 7 maj i Luleå
26 - 28 maj i Stockholm

TENTAMEN
kl 08.30 - 13.30

17 mars i Stockholm
24 mars i Malmö
15 april i Borås
19 maj i Luleå
9 juni i Stockholm

KURSLÄNGD

Utbildning 2,5 dagar.
Tentamen separat dag, 5 timmar.

PRIS

Utbildning 2,5 dagar: 11 900 kr
Skrivningstillfälle för tentamen: 1 500 kr *
Moms tillkommer.

* Avgift för hantering och rättning av tentamen samt ansökan om certifiering tillkommer och hanteras av certifieringsföretaget.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

 

Deltagare
Utbildningen vänder sig till dig som övervakar pannor (pannoperatörer) och som ansvarar för fortlöpande kontroller och riskbedömningar av trycksatta anordningar enligt kategori 1. Med ett certifikat för kategori 1 har du rätt att övervaka alla typer av pannor enligt kategori 1, 2, 3 och 4. 


Lättare att göra rätt och uppnå kostnadsbesparingar!
De nya föreskrifterna AFS 2017:3 har en tydlig struktur och förenklat upplägg, vilket ska göra det enklare för kunderna att hitta rätt i reglerna. En direkt följdeffekt blir att det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar och den fortlöpande tillsynen kommer att gå lättare. De nya föreskrifterna samlar alla krav på hur trycksatta anordningar används och kontrolleras i en och samma föreskrift.

Trycksatta anordningar i klass A eller B ska genomgå en första kontroll innan de trycksätts för första gången. Därefter sker en återkommande kontroll enligt kontrollorganets beslut. För in- och utvändig undersökning av trycksatta anordningar införs en möjlighet till en ny kontrollform kallad riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick.

Syftet med övervakning utförd av företagets egen personal är att en operatör ska kunna upptäcka avvikelser som kan leda till risker i tid och därefter vidta nödvändiga åtgärder för att få pannan i säkert läge. I slutändan ska det ge kostnadsbesparingar för kunderna.


Tentamen
Skrivningstillfället, som är på 5 timmar, är förlagd till en separat dag enligt fastställda datum och orter. I samband med att du anmäler dig till utbildningen talar du även om vilken dag du önskar skriva tentamen. 


Delar av kursinnehållet

  • Krav och syfte enligt AFS 2017:3
  • Grundläggande termodynamik
  • ISO-enheter för temperatur, tryck, etc
  • Komponenter i pannsystem
  • Risk- och säkerhetsbedömningar för stora pannsystem
  • Beräkningar
  • Praktiskt upprättande av protokoll

 

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Reinhold Larsson, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)
Ingenjör och energiutredare med stor branscherfarenhet av energieffektivisering och driftoptimering. Reinhold har en bakgrund som entreprenör med inriktning mot bland annat energicentraler, pannsystem, solvärme och värmepumpar. Förutom uppdrag i Sverige har Reinhold varit involverad i projekt utomlands, bland annat i Tyskland, Polen, Frankrike, Lettland och Sydafrika. Projekten har handlat om att utföra mätningar, prestandakontroller och besiktningar av stora värmeanläggningar och industriprocesser. Reinhold anlitas kontinuerligt som sakkunnig inom energi och VVS samt som föreläsare.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Utbildad driftingenjör med specialisering mot kraft- och värmeteknik. Anders har arbetat som driftingenjör vid värmekraftverk och har också många års erfarenhet av energianalyser och driftoptimering i byggnader. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?