Image

Sakkunnig kulturvärden uppdatering

KUL 2


Efter fem år som certifierad måste du ansöka om förnyelse av ditt certifikat. Vi erbjuder en 1-dagsutbildning där du får ta del av viktiga nyheter av de byggregler som berör ditt kompetensområde. Utbildningen syfte är också att förbereda dig inför förnyelsetentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för att du ska kunna bli omcertifierad för ytterligare en 5-årsperiod. 

Distansutbildning
Vi kan också erbjuda distansutbildning. Se mer här nedan och välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället

Sakkunnig kulturvärden uppdatering, distansutbildning

DISTANSUTBILDNING

Vi kan erbjuda distansutbildning i mån av intresse och efterfrågan. I god tid innan en distansutbildning drar igång skickar vi ut kursdokumentation till dig. Välkommen med din intresseanmälan.

UPPLÄGG DISTANSUTBILDNING

Vi och vår föreläsare kommer kontakta dig i god tid för att ge dig nödvändig information inför din utbildning online. Då får du också information om vilka tider som gäller.

TENTAMEN

Tid för tentamen bokas separat hos ditt certiferingsföretag och ingår därför inte. Alternativt kan du boka tid för tentamensskrivning hos oss på vårt kontor i Borås.

PRIS DISTANSUTBILDNING

5 400 kr. 
Moms tillkommer.

Sakkunnig kulturvärden uppdatering

KURSDATUM

25 maj 2021 i Stockholm

KURSLÄNGD

1 dag.

PRIS

5 400 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt certifieringsföretagets prislista.

Syfte

Utbildningen inför förnyelse för Sakkunnig av kulturvärden ger dig kunskap om nyheter i våra byggregler samt goda förutsättningar att klara tentamen. Dagen avslutas med tentamensskrivning.

Kursinnehåll

  • Nyheter i PBL, PBF och BBR
  • Pågående regelarbete
  • Tentamen för omcertifiering, 1,5 timmar
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Vi anlitar tre föreläsare inom ämnesområdet. Du träffar någon av dem på den utbildning du är bokad på. 

Annika Andersson, White arkitekter

Bebyggelseantikvarie, utredare och utbildare inom bygg och fastighetsbranschen. Annika har lång erfarenhet av arbete med bygglovshandläggning och planfrågor.

Maria Ros, White arkitekter

Bebyggelseantikvarie med kompetensområden inom byggnadsvård, kulturhistoriska utredningar, bygglov samt PBL.

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning. Roger är certifierad kontrollansvarig och har kontinuerligt varierande uppdrag som KA.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?