Image

Den riskbaserade kontrollplanen

Kontrollplan i praktiken, 1 dag


 Boverket talar om vad en kontrollplan ska innehålla.
Approvus talar om hur en kontrollplan kan skapas.

Den verkliga nyttan med kontrollansvariga och kontrollplaner är föremål för diskussion vid flera seminarier inom byggsektorn. De flesta är dock överens om vikten av att fokusera på de kritiska arbetsmomenten när man skapar en kontrollplan.

Under kursdagen går vi igenom vad som är nytt och vad som är väsentliga och angelägna områden att fokusera på.

Den digitala utvecklingen har nu också nått arbetet med kontrollplaner. Elektroniska mallar i all ära, men nu finns det webbaserade verktyget med all den funktionalitet som de olika aktörerna i byggbranschen efterfrågar.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar och konsultation i svensk bygglagstiftning.

Vi vet vad vi talar om

Våra kursledare har lång erfarenhet som kontrollansvariga i stora och små projekt.

Kurs hos oss eller hos er

Möjlighet till öppen utbildning hos oss eller specialanpassad på plats hos er.

Den riskbaserade kontrollplanen

KURSDATUM

Välkommen med din intresseanmälan.

KURSLÄNGD

1 dag

PRIS

5 400 kr
Moms tillkommer.

All kursdokumentation ingår samt en gratis testperiod av Pecar E-plan där du får registrera max 3 KA-uppdrag utan tidsbegränsning.

Boverket tydligare riktlinjer för kontrollplanens form och innehåll.

Ta del av Boverkets rekommenderade angreppsätt i vår utbildning.

 • Bruttolista med riskmomenten kokas ner till de mest kritiska momenten i projektet.

 • Projektörer kan med fördel bistå byggherren/KA med riskbedömningar.

 • De kritiska momenten resulterar i kontrollpunkter i kontrollplanen.

 • Riskbedömningarna kan med fördel redovisas som en bilaga till kontrollplanen.

 • Med det webbaserade verktyget Pecar E-plan arbetar du med kontrollplanen direkt via dator eller platta.

Deltagare

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar som kontrollansvarig, sakkunnig enligt PBL eller med lov- och byggfrågor inom kommunen.

Erfarna föreläsare

Våra kursledare har lång erfarenhet som kontrollansvariga i stora och små projekt. De är väl förtrogna med byggregler, publikationer och standarder som är källor för val av relevanta kontrollpunkter vid olika typer av byggnader.

Kursens innehåll

 • Aktuellt om byggregler
 • Fel och skador inom byggsektorn
 • Kontrollplanens form och innehåll
 • Byggavfall och återbruk
 • Projektörers och entreprenörers egenkontroll
 • Riskbedömning
 • Den webbaserade kontrollplanen
 • Boverkets utredningar och råd
 • Fokusering på kritiska arbetsmoment
 • Underlag till kontrollpunkter i författningar och standarder
 • Workshops kring kontrollarbeten vid byggobjekt

 

Se filmen om Pecar E-plan

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Vi anlitar två erfarna kursledare till den här utbildningsdagen. Du träffar någon av dem på den kurs du är bokad på.

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger har gedigen erfarenhet av system för tillverknings- och utförandekontroll av byggmaterial, byggsystem och byggplatsarbeten.

Anders Grimmer, Byggnadskvalitet AB
Konsult i byggbranschen sedan år 2000 och är verksam som projekt/byggledare och kontrollansvarig. Pågående projekt är bland annat som KA för bostadsprojekt samt projekt Slussen. Anders har även arbetat som projekteringsledare, byggledare och besiktningsman och har god insikt i kritiska arbetsmoment på byggplatser.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?