Kontrollansvarig
uppdatering

Förberedande utbildning inför omcertfiering, 1 dag

Har du som jobbar som kontrollansvarig ett certifikat vars giltighetstid snart löper ut? Planera i god tid för uppdatering och tentamen. Alla som anmäler sig till vår uppdateringsutbildning får ett unikt erbjudande som innebär att du får testa det webbaserade digitala verktyget kplan till ett rabatterat pris. Dessutom ingår all kursdokumentation i kursavgiften. Du behöver alltså inte ta med dig något själv. Tid för tentamen ingår och skrivningen är förlagd till eftermiddagen som avslutning av kursdagen.

Kontrollansvarig uppdatering

Kursdatum

4 juni 2024 i Stockholm – nyinsatt!

3 september 2024 i Borås
25 september 2024 i Stockholm
5 november 2024 i Borås
27 november 2024 i Stockholm
10 december 2024 i Borås

Kurslängd

1 dag inklusive tid för tentamen.

Förenklad kompetensprövning.

Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Pris

5 100 kr

Moms tillkommer.

All kursdokumentation samt tid för tentamen ingår.
Deltagare på Approvus KA-utbildningar erhåller 60% rabatt på valfritt paket av kplan, den digitala kontrollplanen, under 12 månader. Mer info, se www.kplan.se 

Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista..

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som ska ansöka om omcertifiering som kontrollansvarig, men också till dig som är i behov av uppdaterade kunskaper i bygglagstiftning och kontrollplaner. Vi vänder oss till kontrollansvariga, sakkunniga, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

* Krav för förenklad kompetensprövning

För att du ska få skriva den förenklade och kortare tentamen på 2 timmar inför din omcertifiering måste du uppfylla kraven i Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4 § 12. Du har rätt att skriva det förenklade förnyelseprovet om du har arbetat i väsentlig omfattning, det vill säga att du har haft några större eller ett tiotal mindre projekt under de 5 åren. Uppnår du inte kravet för arbete i väsentlig omfattning behöver du istället skriva ett nytt grundprov, vilken är på 4 timmar. Är du osäker på vad som gäller för dig rekommenderar vi att du kontaktar ditt certifieringsföretag för besked.

Syfte

Utbildningen inför förnyelse för KA ger dig kunskap om nyheter i våra byggregler samt, för dig som står inför en omcertifiering, goda förutsättningar att klara tentamen. Dagen avslutas med den förenklade tentamensskrivningen omfattande 2 timmar (kontrollera att du uppfyller kraven för den förenklade kunskapsprövningen, se info ovan).

Kursinnehåll

  • Nyheter i PBL och BBR
  • Nyheter i övriga lagar, förordningar och föreskrifter
  • Pågående regelarbete hos myndigheter
  • Tentamen för omcertifiering
    (förenklad kunskapsprövning omfattande 2 timmar)

Krav för certifiering

Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:14 KA 4. I samarbete med certifieringsföretagen RISE Certifiering och Kiwa erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven. Tillsammans levererar vi ett helt koncept från utbildning till certifiering inom samtliga behörighetsnivåer.

Kursens föreläsare

Vi anlitar två föreläsare till våra utbildningar för kontrollansvariga. Du träffar någon av dem på den kurs du är bokad på.

Roger Anneling, Approvus AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning.

Anders Grimmer, Byggnadskvalitet AB
Konsult i byggbranschen sedan år 2000 och är verksam som projekt/byggledare och kontrollansvarig. Pågående projekt är bland annat som KA för bostadsprojekt samt projekt Slussen. Anders har även arbetat som projekteringsledare, byggledare och besiktningsman.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.