Kontroll­ansvarig
grund­utbildning

Planerar du att bli kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska alltid vara certifierad och huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Kompetensen efterfrågas och med vår grundutbildning hjälper vi dig på vägen mot en certifiering. Du ledsagas under utbildningen i de byggregler som omfattar din framtida roll som KA.

Kontroll­ansvarig grund­utbildning

Kursdatum

21 – 23 maj 2024 i Borås

Kurslängd

3 dagar

Pris

11 100 kr

Moms tillkommer.

All kursdokumentation samt tid för tentamen ingår.
Deltagare på Approvus KA-utbildningar erhåller 60% rabatt på valfritt paket av kplan, den digitala kontrollplanen, under 12 månader. Mer info, se www.kplan.se 

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer.

Deltagare och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till alla som har behov av kunskap i de regelverk som berör kontrollansvariga. Ska du bli certifierad kontrollansvarig är utbildningen förberedande för den tentamen som du ges möjlighet att skriva i samband med utbildningen. För att gå utbildningen krävs inga specifika förkunskaper. Ska du däremot bli certifierad kontrollansvarig finns ett antal krav du måste uppfylla enligt Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4, bland annat godkänt resultat på tentamen.

Vi vänder oss till dig som ska bli kontrollansvarig, men också till dig som har behov av motsvarande kunskaper, till exempel om du har en myndighetsroll eller sitter på beställarsidan.

Vad säger PBL?

  • Alla sakkunniga och kontrollansvariga måste vara certifierade
  • Den kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften, vilket ska kunna styrkas med ett bevis om certifiering
  • Kontrollansvarig ska ha en självständig ställning till utföraren

Krav för certifiering

Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:14 KA 4. I samarbete med RISE Certifiering och Kiwa erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven. Tillsammans levererar vi ett helt koncept från utbildning till certifiering inom samtliga behörighetsnivåer.

Kursens föreläsare

Vi anlitar två föreläsare till våra utbildningar för kontrollansvariga. Du träffar någon av dem på den kurs du är bokad på.

Roger Anneling, Approvus AB
Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning.

Anders Grimmer, Byggnadskvalitet AB
Konsult i byggbranschen sedan år 2000 och är verksam som projekt/byggledare och kontrollansvarig. Pågående projekt är bland annat som KA för bostadsprojekt samt projekt Slussen. Anders har även arbetat som projekteringsledare, byggledare och besiktningsman.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet.

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället.