Den riskbaserade kontrollplanen

Hur kan vi utveckla arbetet med våra kontrollplaner så att de verkligen säkerställer att alla väsentliga krav på byggnaden uppfylls?

Vilka verktyg behöver vi för att vaska fram de mest kritiska kontrollpunkterna och för att arbeta effektivt med all dokumentation?

 

Ett arrangemang i samarbete mellan Approvus och Pecar.
På grund av rådande situation med coronaviruset covid-19 och de restriktioner som finns måste vi meddela att den här inspirationsdagen är uppskjuten. Vi planerar att genomföra dagen vid ett senare tillfälle när situationen förbättrats och restriktionerna upphävts och återkommer med ny inbjudan då. 

26 mars 2020

kl 09.00 - 16.00 på Scandic Victoria Tower i Kista

 

Fokusera på de kritiska arbetsmomenten

Ett riskbaserat tänkande bör genomsyra hela processen vid skapandet av en kontrollplan. Kontrollen bör begränsas till ett antal kritiska kontrollpunkter baserade på en riskbedömning. Vem är bäst lämpad att identifiera kontrollpunkterna i det specifika projektet? Kanske är det projektörerna som tekniskt beskriver utförandet av byggnaden och har djupgående kännedom om dess komplexitet. Om man begränsar kontrollpunkterna till de viktigaste momenten, ökar sannolikheten för att kontrollen verkligen blir av, och respekten för kontrollplanen ökar. Boverket har i sin förstudie föreslagit hur processen för riskbedömning skulle kunna gå till.

Så kan vi arbeta effektivt med kontrollplanen

Med det webbaserade verktyget Pecar E-plan gör du dina kontrollplaner på webben – snabbt och enkelt. Från datorn eller surfplattan. Det finns mallar för kontrollplaner som skapats av Sveriges främsta experter på kontrollansvar. Men det är lika enkelt att använda dina egna. Glöm högar med papper och pärmar. Pecar E-plan samlar dokumentationen kring ditt byggprojekt, och den smarta sökfunktionen gör det lätt att hitta bland materialet.

Lyssna och diskutera

Boverkets representant berättar om vad man kommit fram till i rapporten Förstudie inför översyn av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL. Erfarna kontrollansvariga och sakkunniga visar exempel på hur man kan begränsa kontrollpunkterna till de mest kritiska momenten. Du får också en introduktion i användandet av det webbaserade verktyget Pecar E-plan så att du snabbt och enkelt kan göra dina kontrollplaner på datorn eller surfplattan.

Föreläsningarna varvas med workshops. Varje workshop utgår från ett fiktivt byggprojekt som deltagarna i mindre grupper får fördjupa sig i. Vi ser fram emot just ditt deltagande. Varmt välkommen med din anmälan.

approvus_inspirationsdagar_bard.jpg
Roger-moderator.jpg

Moderator:
Roger Anneling, Approvus AB

Dagens program

Utgå från en riskbedömning när du skapar din kontrollplan

  • Utveckling av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL
  • Förslag till struktur för kontrollpunkter i kontrollplanen

 Föreläsare: Mats Sjökvist, Boverket

Kontrollpunkterna begränsas till de kritiska momenten

  • Vanligt förekommande fel och skador
  • Hur gör man en riskbedömning?

Föreläsare: Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Workshop: Identifiera de mest kritiska momenten vid byggandet av ett flerbostadshus.

Kulturvärden behöver inte vara så knepigt att kontrollera

  • Säkerställ att förbudet mot förvanskning följs och att kraven på varsamhet uppfylls
  • Sakkunnig kontroll av kritiska arbetsmoment i en särskild värdefull byggnad

Föreläsare: Annika Andersson, White arkitekter

Workshop: Identifiering, formulering och uppföljning av kontrollpunkter hämtade ur en förundersökning. 

Bli effektivare med Pecar E-plan

  • Gör dina kontrollplaner på webben
  • Funktionaliteten och spårbarheten finns där

Föreläsare: Per Carnell, Pecar AB

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

PRIS 1 900 KR

I priset ingår digital dokumentation samt förtäring under dagen. Du får också tillgång till ett abonnemang på Pecar E-plan i sex månader för max 4 projekt (värde 1 500 kr). Moms tillkommer.

MAT OCH DRYCK

Under dagen serveras förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. Har du någon allergi eller annat önskemål om mat, var vänlig meddela oss det i samband med din anmälan.

PLATS FÖR INSPIRATIONSDAGEN

Dagen genomförs på Scandic Victoria Tower i Kista. Önskar du logi är du själv välkommen att kontakta hotellet för bokning.

approvus_inspirationsdagar_bard.jpg

arrangeras av

Image
Image