Image

Entreprenadbesiktning - Metodik

 

Fördjupningsutbildning för dig som utför besiktningar

Häng med på två dagar med praktisk genomförande av en besiktning. Från uppstart med besiktningsmöte, fysiskt genomförande av besiktning av ett objekt, slutsammanträde samt upprättande av protokoll. Vi vänder oss till dig som är huvudbesiktningsman alternativt biträdande besiktningsman.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar och konsultation i svensk bygglagstiftning.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Kurs hos oss eller hos er

Möjlighet till öppen utbildning hos oss eller specialanpassad på plats hos er.

Entreprenadbesiktning - Metodik

KURSDATUM

Kontakta oss för intresseanmälan.

KURSLÄNGD

2 dagar

PRIS

9 800 kr
Moms tillkommer.

Deltagare

Vi vänder oss till dig som utför besiktningar idag och som vill ha fördjupade kunskaper i hur du praktiskt planerar, genomför och slutför en besiktning.

Kursens innehåll

DAG 1

 • Genomgång av de olika entreprenadtyperna och dess påverkan på besiktningens utförande.

 • Olika besiktningsförfarande, förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, överbesiktning.
 • Besiktningsmännens olika roller.
 • Upprättande av protokoll - vad ska ingå?
 • Genomgång av handlingar inför en praktisk besiktning (dag2)
  - tolkningar enligt kontrakt
  - tolkningar i rambeskrivningar
  - ritningsunderlag med mera
  - uppfyllelse av lagar och förordningar (till exempel om upprättande av handlingar uppfyller de krav som finns i BBR, PBL, PBF, AFS, etc).

DAG 2

 • Genomförande av en praktisk entreprenadbesiktning.

 • Genomgång av handlingar, som entreprenören ska överlämna inför besiktning beroende av hur upphandlingen skett enligt AB 04 alternativt ABT 06.
 • Fysiskt arbete på objekt. Genomgång av vad som kontrolleras och hur uppföljning sker enligt de handlingar som finns för entreprenaden inom olika områden som bland annat bygg, VVS, el och styr. Vad är rätt eller fel, vad tas upp som anmärkning för entreprenörer respektive beställare?
 • Upprättande av besiktningsprotokoll.
 • Avslutande genomgång - slutmöte vid besiktning - vad händer sedan? När och hur ska efterbesiktning ske, finns förutsättning för godkännande eller inte. Hur bedömer man om ett godkännande föreligger, om inte, varför?
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Reinhold Larsson, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)
Ingenjör, besiktningsman och energiutredare med stor branscherfarenhet av energieffektivisering, driftoptimering och entreprenadbesiktningar. Reinhold har mångårig erfarenhet av enteprenadbesiktningar inom styr & regler, värme och sanitet men också totalentreprenader med funktionsansvar. Han har en bakgrund som entreprenör med inriktning mot bland annat energicentraler, pannsystem, solvärme och värmepumpar. Reinhold anlitas kontinuerligt som sakkunnig inom energi och VVS samt som föreläsare.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?