Image

Energiexpert uppdatering

CEX, inför omcertifiering behörighet N eller K


Du som är certifierad energiexpert men som har ett certifikat vars giltighet löper ut efter 5 år måste ansöka om omcertifiering. Inför din ansökan krävs bland annat godkänt resultat på en förnyelsetentamen. Utbildningen som är på totalt 1,5 dag inklusive tid för tentamen förbereder dig inför skrivningen och vi går under dagen igenom vad som är nytt inom området, lagförändringar med mera.

Distansutbildning
Vi kan också erbjuda distansutbildning. Se mer här nedan och välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Förkunskaper
Är du osäker på om du har tillräckliga förkunskaper? Behöver du fräscha upp dina kunskaper i energibalansberäkningar och få repetition i matematik och enhetsanalyser? Då kan du börja med att gå vår utbildningsdag "Förberedande kurs för energiexpert". 

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Tentamen hos oss

Tid för tentamen ingår i samband med kurstillfället

Energiexpert uppdatering, distansutbildning

DISTANSUTBILDNING

I dagsläget tar vi emot intresseanmälan.

DATUM
Distansutbildningen genomförs under två halvdagar enligt nedan. Välkommen med din intresseanmälan.

Utbildningspass två halvdagar, kl 09.00-12.00
Uppföljning och frågestunder inför tentamen.

UPPLÄGG DISTANSUTBILDNING

Utbildningens olika delar består av introduktion, självstudier och genomförande online på fastställt datum. Under hela processen har du möjlighet att ställa frågor till vår föreläsare via e-mail.

TENTAMEN

Tid för tentamen bokas separat hos ditt certiferingsföretag och ingår därför inte. Alternativt kan du boka tid för tentamensskrivning hos oss på vårt kontor i Borås. Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

PRIS DISTANSUTBILDNING

5 900 kr.
Moms tillkommer.

Energiexpert uppdatering

KURSDATUM

Datum och ort för utbildning i kurslokal tas fram anpassat till efterfrågan.
Välkommen med din intresseanmälan.

KURSLÄNGD

1,5 dagar
Dag 1: Föreläsning kl 08.30 – ca 17.30
Dag 2: Tentamen kl 08.30 – 11.30
(förenklad kompetensprövning 3 tim).

PRIS

6 700 kr.
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Behöver du fräscha upp dina kunskaper?

Är du osäker på om du har tillräckliga kunskaper i energibalansberäkningar? Har du koll på matematik och enhetsanalys? Är du osäker på ovan nämnda frågeställningar rekommenderar vi dig att först gå vår utbildningsdag "Förberedande kurs för energiexpert". Dagen ger dig repetition och uppdatering inom delar som är väsentliga att ha med sig på vägen inför ny -eller omcertifiering som energiexpert. Efter den här utbildningsdagen kan du sedan gå vidare med en grund- eller uppdateringsutbildning och skriva tentamen.

Mer om Förberedande kurs för energiexpert.

Ansökan om omcertifiering

Ansökan om förnyat certifikat ombesörjer du själv genom att skicka in din ansökan till ditt certifieringsföretag i god tid innan tentamenstillfället. Genom vårt samarbete med certifieringsföretagen ser vi till att din tentamensskrivning finns på plats vid skrivningstillfället på kursdagen. Du behöver bara meddela oss vilket certifieringsföretag du anlitar samt din behörighetsnivå (N eller K).


** Krav för förenklad kompetensprövning

För att du ska få skriva den förenklade tentamen på 3 timmar inför din omcertifiering måste du uppfylla kraven i Boverkets föreskrift BFS 2013:7 CEX 4 16 §. Särskilda skäl för att du inte får lova att skriva det förenklade förnyelseprovet kan vara att du inte genomfört minst 15 deklarationer under en treårs period eller inte uppfyllt rapporteringsskyldighet om fortbildning enligt 13 §. Uppnår du inte kraven behöver du istället skriva ett nytt grundprov, vilken är på 4 timmar. Är du osäker på vad som gäller för dig rekommenderar vi att du kontaktar ditt certifieringsföretag för besked.

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Det här är våra föreläsare som vi anlitar för den här utbildningen.

Bosse Wikensten, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom fastighets- och energibranschen. Bosse är certifierad energikartläggare (EKL) och certifierad energiexpert med lång erfarenhet av arbete med energieffektivisering inom industri, i byggnader och för handelsföretag (oftast i samverkan med deras fastighetsägare). Har även god erfarenhet av elmarknaden efter många år som förvaltare av kraftportföljer åt större industriföretag.

Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB


Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Lars är expert på innemiljöfrågor som handlar om ventilation, fukt och andra byggrelaterade problemställningar. Lars har många års erfarenhet som utbildare och konsult, vilket innebär en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)


Ingenjör med specialisering inom energi och ventilationsteknik. Anders har många års erfarenhet av ventilationsmätteknik både som OVK-besiktningsman, certifierad energiexpert, utbildare och konsult. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Jonas Ternström, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)


Ingenjör med lång erfarenhet från förvaltning av fastigheter och driftoptimering, energieffektivisering och kartläggningar av fastigheter. Jonas samlade kompetens och erfarenhet kommer väl till nytta både i konsultuppdrag ute i fält men också pedagogiskt som föreläsare på utbildningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?