Energiexpert
grundutbildning, CEX

Certifiering – din nyckel till att få utföra energideklarationer

En personcertifiering är din nyckel till att få utföra energideklarationer. Med din kompetens kan du bidra med att effektivisera energianvändningen i Sverige.

17 300 kr
Moms tillkommer

Stockholm
Borås
Kursort

30 sep - 4 okt
25 - 29 nov

Certifierad energiexpert, behörighet N eller K

En personcertifiering är din nyckel till att få utföra energideklarationer. Med din kompetens kan du bidra med att effektivisera energianvändningen i Sverige. Vår utbildning är en del av den formalia som leder fram till en certifiering och som förbereder dig för tentamen. Approvus har samarbete med de certifieringsföretag som ansvarar för certifiering och kunskapsprövningen. Tid för tentamensskrivning ingår i utbildningen.

Energiexpert Grundutbildning

För dig som uppfyller kraven för att bli certifierad energiexpert enligt Boverkets föreskrift är utbildningen nästa steg för att förbereda dig inför tentamen. Godkänd tentamen är ett av kraven för att bli certifierad. Anmäl dig och gör dig redo inför din certifiering. 

Kursdatum

30 september – 4 oktober 2024 i Stockholm
25 – 29 november 2024 i Borås

Kurslängd

4,5 dagar
Tentamen sista dagen kl 08.30 – 12.30.

Pris

17 300 kr

Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen samt certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

Deltagare och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till personer som ska besiktiga byggnader och som deltar i arbetet med upprättandet av energideklarationer. Utbildningen är förberedande för tentamensskrivningen. För certifiering krävs att du uppfyller kraven i Boverkets föreskrift, BFS 2016:15 CEX 5. Du måste ha allmän teknisk kunskap från genomförd relevant teknisk utbildning, du ska ha dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete inom bygg- eller fastighetsförvaltningsbranschen och du ska kunna styrka lämpligheten för uppgiften genom intyg. Dessutom ska du uppfylla krav på särskild kompetens, vilka är olika beroende på om du ska ha behörighet N eller K. Samtliga krav finns i detalj beskrivna i föreskriften. Vill du veta mer om du uppfyller kraven kan du kontakta det certifieringsföretag som du avser att göra din ansökan hos.

Avskaffande av ackrediteringskravet från 1 januari 2014 och skärpta krav på personcertifiering

Från 7 november 2014 är den utökade ackreditering klar för certifieringsföretagen som nu kan certifiera energiexperter i enlighet med krav i BFS 2016:15 CEX 5. Sedan 1 januari 2014 gäller inte ackrediteringskrav för företag, vilket innebär att processen kring energideklarationer har förenklats. Däremot skärps kraven på personcertifiering. Din yrkesroll som energiexpert kommer att påverkas genom högre ställda krav på ditt utförande och din kompetens. Vi ser till att du blir förberedd för din certifiering.

Certifiering – din nyckel till att få utföra energideklarationer

Med din kompetens kan du bidra med att effektivisera energianvändningen i Sverige. Vår utbildning är en del av den formalia som leder fram till en certifiering, som är din nyckel till att få utföra energideklarationer. Approvus har samarbete med certifieringsföretag som ansvarar för certifiering och tentamen.

Kursens föreläsare

Dan Bäck, Energija Konsulterande Ingenjörsbyrå AB
Dan är certifierad energikartläggare, energiexpert och kontrollansvarig och har mer än 20 års erfarenhet av energianalys, etc. Läs mer om Dan Bäck

Jörgen Hurtig, BSV arkitekter & ingenjörer ab
Arbetar som energikonsult med fokus på energirådgivning och energioptimering i olika projekt. Jörgen undervisar bland annat blivande fastighetsingenjörer på yrkeshögskolan Campus Värnamo. 

 

Du hittar både Dan och Jörgen Energimyndighetens sida med certifierade energikartläggare