Image

Certifierad pannoperatör

 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar trädde i kraft den 1 december 2017. En viktig nyhet är att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Certifieringen innebär att pannoperatören ska avlägga ett skriftligt kompetensprov hos ett ackrediterat certifieringsorgan.

Då certifieringsordningen för pannoperatörer är nytt finns en övergångsregel som innebär att företag har 3 år på sig att uppfylla kravet för kategori 1 (certifikat för kategori 1 får även övervaka pannor i kategori 2, 3 och 4). För att inte riskera att få nyttjandeförbud på sina pannor är rekommendationen att förbereda och ansöka om certifiering i god tid och inte vänta till slutet av övergångsregeln.


Företagsanpassad utbildning

Är ni många på företaget som är i behov av utbildning kan vi komma till er för ett anpassat upplägg.
Kontakta oss för offert.

Certifierad pannoperatör, 3 dagar inklusive tid för tentamen

KURSDATUM

5 - 7 februari 2019 i Borås
26 - 28 mars 2019 i Stockholm
21 - 23 maj 2019 i Borås

KURSLÄNGD

3 dagar inklusive tid för tentamen.
Möjlighet att endast skriva tentamen finns.

PRIS

11 100 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt ditt certifieringsföretags prislista.

 

Deltagare
Utbildningen vänder sig till dig som övervakar pannor (pannoperatörer) och som ansvarar för fortlöpande kontroller och riskbedömningar av trycksatta anordningar enligt kategori 1. Med ett certifikat för kategori 1 har du rätt att övervaka alla typer av pannor enligt kategori 1, 2, 3 och 4. 


Lättare att göra rätt och uppnå kostnadsbesparingar!
De nya föreskrifterna AFS 2017:3 har en tydlig struktur och förenklat upplägg, vilket ska göra det enklare för kunderna att hitta rätt i reglerna. En direkt följdeffekt blir att det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar och den fortlöpande tillsynen kommer att gå lättare. De nya föreskrifterna samlar alla krav på hur trycksatta anordningar används och kontrolleras i en och samma föreskrift.

Trycksatta anordningar i klass A eller B ska genomgå en första kontroll innan de trycksätts för första gången. Därefter sker en återkommande kontroll enligt kontrollorganets beslut. För in- och utvändig undersökning av trycksatta anordningar införs en möjlighet till en ny kontrollform kallad riskanpassad kontroll av trycksatta anordningars skick.

Syftet med övervakning utförd av företagets egen personal är att en operatör ska kunna upptäcka avvikelser som kan leda till risker i tid och därefter vidta nödvändiga åtgärder för att få pannan i säkert läge. I slutändan ska det ge kostnadsbesparingar för kunderna.


Delar av kursinnehållet

  • Krav och syfte enligt AFS 2017:3
  • Grundläggande termodynamik
  • ISO-enheter för temperatur, tryck, etc
  • Komponenter i pannsystem
  • Risk- och säkerhetsbedömningar för stora pannsystem
  • Beräkningar
  • Praktiskt upprättande av protokoll

 

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Reinhold Larsson, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)
Ingenjör och energiutredare med stor branscherfarenhet av energieffektivisering och driftoptimering. Reinhold anlitas kontinuerligt som sakkunnig inom energi och VVS.

Anders Tennerhed, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)


Ingenjör med specialisering inom energi och ventilationsteknik. Anders har många års erfarenhet av ventilationsmätteknik både som OVK-besiktningsman, certifierad energiexpert, utbildare och konsult. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?