Image

BAS-P i större projekt, fördjupning

1 dag


Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om de regler inom arbetsmiljölagstiftningen som är kopplade till rollen som BAS-P. 
Välj utbildning på något av våra fastställda datum i Stockholm. Alternativt om ni är många på företaget som är i behov av samma utbildning kan vi komma till er för ett anpassat upplägg. Kontakta oss för offert.

Behöver du mer grundläggande kunskaper i BAS-P och/eller BAS-U? Är ditt mål också att bli certifierad byggarbetsmiljösamordnare? Då rekommenderar vi vår 2-dagars grundutbildning med allmän inriktning mot BAS-P och BAS-U.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Anpassad för dig

Specialanpassad för dig som jobbar i stora projekt

BAS-P i större projekt, fördjupning

KURSDATUM

1 april 2020 i Stockholm

KURSLÄNGD 

1 dag

PRIS

5 400 kr. Moms tillkommer.
Önskas företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Deltagare
Utbildning för dig som är byggherre, projektör och projektledare och som arbetar som BAS-P eller planerar att ta uppdrag som BAS-P.

Förkunskaper
Du bör ha branscherfarenhet och/eller praktisk erfarenhet av projektledning eller som byggherre. En fördel är också att du har genomgått arbetsmiljöutbildning (BAM-utbildning eller motsvarande) och har grundläggande kunskaper om de viktigaste föreskrifterna inom arbetsmiljö.

Utbildningsintyg
Efter genomgången utbildningsdag erhålls ett utbildningsintyg.


Utbildningens mål
Du får övergripande kunskap om vad som krävs av dig i rollen som BAS-P med bland annat genomgång av valda delar i Arbetsmiljölagen. Vi går igenom de väsentliga arbetsmiljöföreskrifterna som styr bygg- och anläggningsarbete och vilka arbetsuppgifter som ingår i BAS-P.

Innehåll BAS-P utbildning

  • Arbetsmiljölagen
  • Genomgång av de väsentliga arbetsmiljöföreskrifterna som styr bygg- och anläggningsarbete
  • Arbetsuppgifter som ingår i BAS-P

Utbildning, kompetens, erfarenhet samt lämplighet
För att du ska kunna ta rollen som BAS-P och/eller BAS-U måste du, enligt Arbetsmiljöverket, styrka att du har rätt utbildning för uppgiften. Genomgången utbildning vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS-P och BAS-U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Katarina Brofalk, JKB Projektutveckling AB

Konsult med mångårig erfarenhet från arbete som Arbetsmiljö/Miljö/Kvalitetschef i olika företag med verksamhet i hela Skandinavien. Är erfaren föreläsare och föredragshållare inom  såväl BAS-P/U som andra arbetsmiljöutbildningar samt i egna ledningssystem på byggarbetsplatser.

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning. Roger är certifierad kontrollansvarig och har kontinuerligt varierande uppdrag som KA.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?