Image

Brandskydd i lov- och byggprocessen

Kunskap om gällande lagstiftning och vilka verktyg som finns tillgängliga för att beakta brandskyddsfrågor är viktiga delar i lov- och byggprocessen. Under vår utbildningsdag får du ökad kunskap om viktiga arbetsmoment och olika ansvarsroller som styr arbetet med projektering och bygglovsgranskning. 

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar inför certifieringar

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Kurs hos oss eller hos er

Möjlighet till öppen utbildning hos oss eller specialanpassad på plats hos er.

Brandskydd i lov- och byggprocessen

KURSDATUM

Hösten 2023.

KURSLÄNGD

1 dag

PRIS

5 400 kr. Moms tillkommer.

Deltagare

Utbildningen är anpassad för dig som är bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör. Är du arkitekt, konstruktör, projektledare eller kontrollansvarig och vill få en allmän kunskap om regelverket kring brandskydd, så kan du också få behållning av utbildningen.

Utbildningens mål

Du får kunskap om de författningar som finns gällande brandskydd och du blir väl insatt i vilka krav som ställs på brandskyddet vid nybyggnad, ändring och under byggtiden. Du kommer få ökad kunskap om vilka kritiska lösningar och arbetsmoment som bör granskas i projekteringen och i bygglovsgranskningen samt vad som är viktigt att kontrollera och följa upp under byggtiden.


 

Utbildningens innehåll

 • Regelverk avseende brandskydd, till exempel PBL, PBF, BBR, BBRAD. LSO)
 • Syfteshandboken
 • Förenklad dimensionering versus analytisk dimensionering, förutsättningar som ska uppfyllas
 • Brandskyddsdokumentationen
 • Verksamhetsklass, byggnadsklass
 • Utrymning, till exempel tillgång, passagemått, utrymningsplats, installationer
 • Skydd mot uppkomst av brand
 • Ytskikt
 • Brandceller och sektionering
 • Brandspridning mellan byggnader
 • Sprinkler, brandlarm, nödbelysning, vägledande markeringar, räddningshiss med mera. När behövs dessa och hur utformas dem?
 • Brandskydd vid ändring
 • Brandskydd under byggtid
 • Certifierad sakkunnig inom brand - hur är det tänkt att de ska fungera?
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Nils Olsson, Bengt Dahlgren AB

Brandkonsult sedan drygt 20 år. Nils är certifierad Sakkunnig inom brandskydd, SAK 3. Utöver att arbeta med brandskyddsprojektering och utförandekontroller i projekt skriver Nils handböcker om brandsäkerhet och håller utbildningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?