Image

Boverkets byggregler

BBR - Intensivkurs

Är du bekväm med hur du hittar och söker i BBR? 
Under en dag ledsagar vi dig genom Boverkets byggregler som innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Lag, förordning och föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är inte bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln som det allmänna rådet är kopplat till. De allmänna råden visar hänvisar ofta till olika standarder och branschöverenskommelser.

Varför ska du välja Approvus?

Vår erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet av utbildningar och konsultation i svensk bygglagstiftning.

Vi vet vad vi talar om

Alla våra föreläsare har praktisk förankring till konsultverksamhet

Kurs hos oss eller hos er

Möjlighet till öppen utbildning hos oss eller specialanpassad på plats hos er.

BBR - intensivkurs

KURSDATUM
Välkommen med intresseanmälan alternativt offert för företagsanpassad utbildning.

KURSLÄNGD 

1 dag intensivutbildning

PRIS

5 400 kr. Moms tillkommer.
Önskas företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Deltagare
Utbildningen vänder sig till kontrollansvariga och sakkunniga, projektledare, arkitekter, entreprenörer, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer och andra som vill få en ökad kunskap om våra byggregler.

Utbildningens mål
Målet med utbildningsdagen är att du ska få förståelse för regelverket och kännedom om var du kan söka och hitta information.


Kursens innehåll

Avsnitt 1 & 2: Inledning och allmänna regler

 • Krav vid ändring av byggnader
 • Byggprodukter med bedömda egenskaper
 • Verifiering under projektering

Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen

 • Tillgänglighet och bostadsutformning
 • Förslag till reviderad SS 91 42 21 Bostäder - Invändiga mått
 • Krav för olika typer av bostäder

Avsnitt 5: Brandskydd

 • Förenklad alternativt analytisk dimensionering
 • Brandtekniska klasser
 • Utrymning och skydd mot brandspridning

Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö

 • Luftkvalitet
 • Ljus i byggnader
 • Fuktsäkerhet

Avsnitt 7: Bullerskydd

 • Regler för bostäder och lokaler
 • Regler om buller från Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket
 • Byggnadsakustisk dokumentation

Avsnitt 8: Säkerhet vid användning

 • Skydd mot fall från höjder
 • Taksäkerhet
 • Skydd mot olyckor på tomter

Avsnitt 9: Energihushållning

 • Gemensamma mål i direktivet om byggnaders energiprestanda
 • Tillämpningsområde och definitioner
 • Verifiering av energikraven
Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk lagstiftning. Roger har lång erfarenhet som kontrollansvarig.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?