Image

BAS-P/BAS-U intensivutbildning

1 dag


En intensivutbildning för dig som har grundläggande kännedom och tidigare erfarenhet av arbetsmiljöområdet och som arbetar i små och medelstora projekt.

Önskar du istället en mer grundläggande genomgång och om du har planer på att bli certifierad byggarbetsmiljösamordnare rekommenderar vi vår 2-dagars grundutbildning för BAS-P och BAS-U. 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, intensivutbildning 1 dag

KURSDATUM

24 januari 2019 i Stockholm, söderort
26 mars 2019 i Borås
14 maj 2019 i Malmö

KURSLÄNGD 

1 dag intensivutbildning

PRIS

5 400 kr. Moms tillkommer.
Önskas företagsanpassad utbildning, kontakta oss för offert.

Deltagare
Utbildning för dig som är byggherre, projektör, projektledare, byggarbetsledare, arbetschef/-ledare, arbetsmiljösamordnare, entreprenör och konsult. 

Utbildningsintyg
Efter genomgången intensivutbildning erhålls ett utbildningsintyg.


Utbildningens mål
Målet med intensivutbildningen är likvärdig med målet för vår grundutbildning, men med ett mer övergripande genomförande och med kravet att du har vissa förkunskaper och erfarenheter.

Du får kunskap om de författningar som finns inom ämnesområdet och du blir väl insatt i vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som omfattas i din roll som byggherre, uppdragstagare eller byggarbetsmiljösamordnare. Du kommer få ökad kunskap om hur du gör riskbedömningar både i ett tidigt skede av projektet samt i utförandeskedet.

Innehåll BAS intensivutbildning

  • Arbetsmiljölagen
  • Genomgång av de väsentliga arbetsmiljöföreskrifterna som styr bygg- och anläggningsarbete
  • Arbetsuppgifter som ingår i BAS-P och BAS-U

Utbildning, kompetens, erfarenhet samt lämplighet
För att du ska kunna ta rollen som BAS-P och/eller BAS-U måste du, enligt Arbetsmiljöverket, styrka att du har rätt utbildning för uppgiften. Genomgången utbildning vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS-P och BAS-U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Kursens föreläsare

Kursens föreläsare

Marcus Gunnarsson Skoog, Gunnarsson Skoog Consulting AB
Konsult med mångårig erfarenhet från beställare-, konsult- och entreprenadledet. Marcus har arbetat som Kvalitets- och Miljöchef på internationellt bolag samt inom KMA och hållbarhet i byggbranschen. Han är erfaren föreläsare inom BAS-P och BAS-U samt inom Miljö och Hållbarhet och har dessutom egen praktisk erfarenhet som byggarbetsmiljösamordnare. Marcus har också arbetat i flertalet entreprenader som miljöcertifierats inom Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen.   

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk lagstiftning. Roger har lång erfarenhet av att revidera och utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?